BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

HUYỆN ĐOÀN VĨNH TƯỜNG

 

 

1. Tên Cơ quan:HUYỆN ĐOÀN VĨNH TƯỜNG

- Số điện thoại cố định: 0211.3.839.617

- Địa chỉ mail công vụ: huyendoanvinhtuong@gmail.com

- Chúc năng, nhiệm vụ:

+ Thường trực Huyện Đoàn là cơ quan thay mặt BCH, BTV Huyện Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN đề ra, giải quyết các công việc thường xuyên của Đoàn.

+ Tham mưu cho BCH, BTV huyện Đoàn về những chủ trương và chương trình công tác Đoàn. Tiến hành chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của Đoàn cơ sở về việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

+ Thực hiện vai trò là cầu nối giữa BTV, BCH huyện Đoàn với Huyện uỷ- UBND huyện, với Đoàn cấp trên và với tổ chức Đoàn cấp dưới. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong Huyện để thực hiện nhiệm vụ.

+ Chăm lo, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong cơ quan. Báo cáo kịp thời với BTV, BCH và Thủ trưởng cơ quan về tâm tư nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN và những vấn đề mình quan tâm trong công tác Đoàn- Hội- Đội.

+ Quản lý về tổ chức và cán bộ Đoàn cơ sở, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của Đoàn theo quy định.

2. Hộ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Đ/c Đặng văn Linh

- Số điện thoại: 0974.166.988    

- Địa chỉ Email: dangvanlinhvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Đoàn cấp trên về các mặt công tác của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện. Chủ trì mọi công việc của BCH, BTV Huyện Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện và Hội đồng Đội huyện, đề xuất các vấn đề lớn để BCH, BTV Huyện Đoàn và Ủy ban Hội quyết định. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu của Đoàn và công tác tổ chức cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn huyện.

3. Họ tên, chức danh các đồng chí cấp phó:

 * Phó Bí thư Huyện đoàn: Đ/c Nguyễn Minh Tiến

- Số điện thoại: 0965.121.168                      

- Địa chỉ Email: nguyentien1vtvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách công tác Đoàn khối nông nghiệp, khối cơ quan; công tác kiểm tra; công tác Hội LHTN. Phụ trách quản lý nguồn vốn vay ủy thác của do Đoàn quản lý. Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo trong lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chính xác, kịp thờiTrực tiếp theo dõi, phụ trách, chỉ đạo công tác cụm phía Nam huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị yêu cầu.

Phó Bí thư Huyện đoàn: Đ/c Vũ Thị Thu Liễu

- Số điện thoại: 0986.914.089                      

- Địa chỉ Email: vulieu486@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác Đoàn- Đội khối trường học; Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn; các phong trào thi đua và công tác TĐKT của Đoàn - Đội; công tác thông tin, báo cáo, công tác tuyên truyền...  Phân công các đồng chí trong cơ quan viết tin, bài gửi các cơ quan truyền thông, báo, đài, Website của Đoàn. Trực tiếp theo dõi, phụ trách, chỉ đạo công tác cụm phía Trung tâm huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị yêu cầu.

4. Họ tên, nhiệm vụ các đồng chí cán bộ chuyên viên:

* Đ/c Đào Hùng Cường

-Số điện thoại: 0975.875.699

- Địa chỉ mail: daohungcuong86@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Tham gia phụ trách, chỉ đạo công tác Đoàn- Đội khối trường học, công tác Đoàn khối Nông nghiệp, khối cơ quan và công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư,. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo công tác Đoàn- Đội trường học, khối nông nghiệp, phụ trách công tác văn phòng trong cơ quan, in ấn văn bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm công tác Đoàn- Hội- Đội. Tham mưu, phụ trách, giúp việc mảng phong trào văn hóa, văn nghệ trong TTN và các hoạt động phong trào của Đoàn- Đội;phụ trách công tác tài chính kế toán,Tham gia, giúp việc chỉ đạo công tác Đoàn- Đội cụm Bắc.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị yêu cầu.

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục