Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên thủ tục
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1382/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 + Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

  01 bộ gồm: Giấy ủy quyền

Thời hạn giải quyết

 01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Căn cứ pháp lý

 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ,

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.