Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên thủ tục
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1382/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 + Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.

Thời hạn giải quyết

 01 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 + Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS); 11 - MLS.docx

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).12 MLS.docx

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

  Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

Căn cứ pháp lý

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ,

Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC .