Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tên thủ tục
Thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1276/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

*      Trình tự thực hiện:

-     Thân nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện mai táng cho đối tượng (khi có nhu cầu hỗ trợ chi phí hỏa táng) làm 01 bộ hồ sơ gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú hoặc chết trên địa bàn. Đối với trường hợp là người lang thang, cơ nhờ, vô gia cư t±LÌ Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện.

-      Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các thông tin và thực hiện phần xác nhận trên Tờ khai, có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố;

Trường họp xác định không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có văn bản ừả lời và gửi trả hồ sơ cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

-      Trong thời hạn 05 ngày ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn kèm theo hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng.

Quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng phải được gửi đến thân nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức thực hiện mai táng của đôi tượng đê biêt và UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện hỗ trợ chi phí hỏa táng.

-     Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện câp phát chi phí hỗ trợ hỏa táng.

 

Cách thức thực hiện

 

*      Nộp trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

-       Thành phần hồ sơ:

(1)     Bản chính tờ khai thông tin cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trợ hỏa táng (theo mẫu số 01);

(2)     Bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao giấy chứng tử của người được hỏa táng;

(3)    Bản chính hóa đơn đã được thanh toán của cơ sở hỏa táng theo quy định của Bộ Tài chính (hoặc Giấy xác nhận của cơ sở hỏa táng);

(4)    Đối với cá nhân thực hiện thủ tục thông qua ủy quyền hoặc đại diện cơ quan, tô chức thực hiện thủ tục: xuất trình văn bản ủy quyên hoặc giây giới thiệu theo quy định.

-       Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

*      15 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

  Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tờ khai thông tin gia đình, cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trợ hỏa táng {Mau sổ 01 Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3Ỉ/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) mau don 

Yêu cầu thực hiện

 

-    Cá nhân thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng cho đối tượng là người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc là một trong các thân nhân của đổi tượng như: vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, anh, chị, em hoặc người giám hộ của đối tượng theo quy định của pháp luật (Việc thực hiện thủ tục và nhận chi phí hỗ trợ có thể thực hiện thông qua ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền).

-    Các cơ quan, tổ chức tại địa phương thực hiện mai táng cho đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều trị HIV của tỉnh, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân chết trên địa bàn tỉnh, cử đại diện thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng theo quy định.

Kết quả thực hiện

 

Quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng {Mau sổ 02 Ban hành kèm theo Quyết định số 3 1/2015/QĐ- UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Căn cứ pháp lý

 -    Nghị quyết số 175/2015/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020;

-    Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/ 2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vmh Phúc giai đoạn 2016 - 2020.