Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Vĩnh Tường > Nông nghiệp
Tên thủ tục
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản với trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1907/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc