Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tên thủ tục
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản

Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thành phần, số lượng hồ sơ

           (1) Quyết định thành lập;

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;

(3) Danh sách hội viên;

(4) Địa điểm luyện tập;

(5) Quy chế hoạt động.

Thời hạn giải quyết

 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

  Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 Ủy ban nhân dân cấp xã

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính