Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Vĩnh Tường > Giáo dục
Tên thủ tục
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1770/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc