Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Vĩnh Tường > Việc làm
Tên thủ tục
Hỗ trợ kinh phí cho người lao động đi làm việc, đi thực tập sinh kỹ thuật ở nước ngoài giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Mô tả
Xem chi tiết trong file đính kèm: