Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Đăng ký khai tử
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần)
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Các giấy tờ phải nộp:
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử gồm:
+ Quyết định của Toà án tuyên bố một người đã chết (Đối với trường hợp Toà án tuyên bố 01 người đã chết);
+ Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan Công an hoặc của cơ quan Y tế cấp huyện trở lên (trường hợp người chết có nghi vấn);
+ Biên bản xác nhận việc chết có chữ ký của ít nhất hai người biết sự việc đó (trường hợp chết trên phương tiện giao thông);
+ Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (trường hợp chết tại nhà ở nơi cư trú);
- Giấy CMND; Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được khai tử.
* Các giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký khai tử;
- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn.

b) Số lượng hồ sơ:01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

- Trong ngày. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Trong trường hợp đăng ký khai tử quá hạn, cần phải xác minh thì thời hạn không quá 3 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                                          

Cơ quan thực hiện

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

8.000 đồng.

Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Tên mẫu đơn tờ khai
Tờ khai đăng ký khai tử
Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy chứng tử (bản chính)

Căn cứ pháp lý

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.