Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Đăng ký khai sinh
Mô tả
Cập nhật theo quyết định 1906/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (đối với trường hợp cần phải xác minh);
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã 
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Người đi đăng ký khai sinh phải nộp:
- Tờ khai (theo mẫu); mẫu tải về tại đây
- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
- Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi (đối với trẻ bị bỏ rơi) do cơ quan có thẩm quyền lập.
- Văn bản uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền) có chứng thực theo quy định.
Trường hợp người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/ chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần phải có Văn bản uỷ quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
- Bản cam đoan về việc trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài (Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài có: Cha mẹ là công dân Việt Nam; về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài).
- Bản cam đoan về việc trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài (Đối với trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài có mẹ là công dân Việt Nam, mẹ không đăng ký kết hôn; về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài).
- Đối với trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho cán bộ, công chức hoặc người công tác trong lực lượng vũ trang, thì phải có bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy CMND, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên hoặc Xác nhận của cơ quan, đơn vị về những nội dung: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ về cha con, mẹ con như trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý (Nếu vì lý do bí mật mà cơ quan, đơn vị đó không cho sao chụp Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên).
Các Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ, thì không bắt buộc phải xuất trình.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký khai sinh.
- Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

 - Trong ngày. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn nếu cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Lệ phí

8.000 đồng.

Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Tên mẫu đơn tờ khai

Tờ khai đăng ký khai sinh, mẫu tải về tại đây

(Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP) 

Yêu cầu thực hiện

 

 1. Trẻ sinh ra ở Việt Nam.
Trong trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài, thì phải đảm bảo: Có cha mẹ là công dân Việt Nam, về nước cư trú, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài; hoặc mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, mẹ không đăng ký kết hôn, trẻ chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài.
2. Trẻ được đăng ký khai sinh có: Cha, mẹ là công dân Việt nam cư trú ở trong nước; có cả cha và mẹ hoặc có một bên cha hoặc mẹ cư trú, định cư ở nước ngoài có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam; cha mẹ là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam.
(TheoNghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp)
Kết quả thực hiện

Giấy khai sinh (bản chính)

Căn cứ pháp lý

- Luật hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

- Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.