Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài nguyên môi trường
Tên thủ tục
Xác nhận Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất
Mô tả
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại QSD đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có công chứng hoặc  chứng thực

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTN-BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Xác nhận hồ sơ