Quy hoạch

 
Quy Hoạch

Quy hoạch phát triển Làng nghề huyện Vĩnh Tường

Quy hoạch phát triển Làng nghề huyện Vĩnh Tường
1/ Cụm công nghiệp - làng nghề tiểu thủ công nghiệp Lý Nhân

- Địa điểm: xã Lý Nhân.
- Diện tích quy hoạch: 8 ha (UBND tỉnh đã duyệt quy hoạch tổng thể 8 ha và duyệt quy hoạch chi tiết 4 ha, trong đó giành cho sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là 2,7 ha).
- Hướng sản xuất: Sản xuất mộc gia dụng, công cụ dụng cụ cầm tay.
- Dự kiến sản phẩm chủ yếu trong năm:
+ Mộc dân dụng: 300 m3.
+ Công cụ dụng cụ cầm tay: 1 triệu sản phẩm.
- Dự kiến giá trị sản xuất từ 6 - 7 tỷ đồng.
- Dự kiến thu hút từ 800 - 1.000 lao động (trong đó giải quyết lao động tại cụm từ 400 - 500 người).

 

2/ Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến (nằm trong điểm kinh tế - xã hội)

- Địa điểm: gần ngã ba Vĩnh Tường.
- Dự kiến diện tích quy hoạch: 8 ha.
- Hướng sản xuất: Chế biến nông sản thực phẩm, đón thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ về sản xuất và dịch vụ.
- Dự kiến sản phẩm chủ yếu trong năm:
+ Bún bánh: 50 tấn.
+ Mộc dân dụng: 150 - 200 m3.
+ Cơ khí nhỏ: 150 - 200 tấn.
+ Chè chế biến 2.000 - 2.500 tấn.
- Dự kiến giá trị sản xuất từ 35 - 40 tỷ đồng.
- Dự kiến thu hút từ 800 - 1.000 lao động (trong đó giải quyết lao động tại cụm từ 400 - 500 người).

 

3/ Cụm công nghiệp - làng nghề tiểu thủ công nghiệp mộc An Tường:

- Dự kiến diện tích quy hoạch: 9 ha.
- Hướng sản xuất: Đón thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Dự kiến giá trị sản xuất: 8 - 10 tỷ.
- Sản phẩm chủ yếu:
+ Mộc dân dụng + cao cấp 700 - 800 m3.
+ Chế biến lương thực, thực phẩm 1.000 - 1.500 tấn.
+ Tái chế phế thải kim loại 1.000 - 1.500 tấn
- Thu hút từ 1.000 - 1.500 lao động (trong cụm 500 - 600 người)

 

 

 

Ngày đăng: 03/06/2013