Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân

 

 

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

 

Ông LÊ MINH THỊNH

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 


 

Ông NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

 

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

(Xem theo chiều dọc từ trên xuống)

  

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

 

Ông NGUYỄN NGỌC TRIỂN

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện 

  

Ông NGUYỄN QUANG TUẤN

Ủy viên BTV Huyện ủy,

 Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy,

Trưởng ban KT - XH HĐND huyện

 

 

Bà NGUYỄN NGỌC HƯNG

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông LÊ HỒNG HẢI

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

 

Ông NGUYỄN VĂN CƠ
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng BTC Huyện ủy,

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện

 

Bà BÙI THỊ THÚY HÀ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông VŨ ĐỨC KIM

HUV, Chánh Thanh tra huyện

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện

 

 

Ông ĐẶNG HỮU TUẤN

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện


 

Ông PHÙNG THÀNH CÔNG

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã Yên Lập

Ủy viên Ban KT - XH

 

III. DANH SÁCH TỔ ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1

Phụ trách các xã

Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2

Phụ trách các xã

Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến

 

 

Ông NGUYỄN QUANG TUẤN

Ủy viên BTV Huyện ủy

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy

Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Tổ Trưởng

 

 

Ông BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Tổ Trưởng

 

Ông NGUYỄN VĂN CƠ

Tổ phó

 

Ông VŨ ĐỨC KIM

Huyện ủy viên

Chánh Thanh tra huyện

Tổ phó

 

Ông LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Bí thư Huyện ủy,

 Chủ tịch UBND huyện,

Tổ viên

 

Ông NGUYỄN VĂN QUỲNH

Tổ viên

  

Ông LÊ HỒNG HẢI

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tổ viên

 

Ông ĐẶNG HỮU TUẤN

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

Tổ viên


 

Ông NGUYỄN XUÂN HÒA

Chủ tịch LĐLĐ huyện

Tổ viên

  

 

 

 

 

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3

Phụ trách các xã Việt Xuân, Bồ Sao,

Yên Lập, Lũng Hòa

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4

Phụ trách các xã Cao Đại, Tân Cương,

An Tường, Lý Nhân

 

Ông LÊ ĐỨC ANH

Ủy viên BTV Huyện ủy

Trưởng phòng NN & PTNT huyện

Tổ trưởng

Ông NGUYỄN NGỌC TRIỂN

Tổ Trưởng

 

 

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa

Tổ phó

 

 

Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Tổ phó

 

Ông PHÙNG THÀNH CÔNG

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND xã Yên Lập

Tổ viên

 

 

Ông LÊ CHÍ THÁI

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Tổ viên

 

  

Ông TRẦN SƠN LONG

Tu sĩ Phật giáo - Trưởng BTS Phật giáo huyện

  Tổ viên

 

 

Bà PHẠM THỊ VUI

Phó Chủ tịch HĐND xã An Tường

Tổ viên

 

 


 

Ông NGUYỄN VĂN HƯỜNG

Giám đốc Công ty TNHHTM - XK Phương Nam

Tổ viên

  

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5

Phụ trách các xã Thượng Trưng,

Phú Thịnh và TT Thổ Tang

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 6

Phụ trách các xã Vĩnh Sơn, Bình Dương,

Vân Xuân, Vũ Di

 

Ông CAO ANH THUẬN

Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Di

Tổ trưởng

 

Ông PHAN VĂN SINH

Huyện ủy viên

Trưởng phòng TC - KH huyện

Tổ trưởng

 

Bà BÙI THỊ THÚY HÀ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Tổ phó

 


 

Bà NGUYỄN NGỌC HƯNG

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ phó

 

 


 

Ông LỖ TẤT CHÁNH

Tổ viên

 

 

Ông BÙI ĐỨC THU

Phó Chủ tịch HĐND TT Thổ Tang

Tổ viên

 

Ông NGUYỄN BẮC LÝ

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bình Dương

Tổ viên

 

Bà PHAN THỊ THÚY LAN

Hiệu trưởng Trường MN Bắc Nam Thổ Tang

Tổ viên

 

 

Bà LÊ THỊ LAN

Bí thư Đảng ủy xã Vân Xuân

Tổ viên

 

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 7
Phụ trách các xã Tam Phúc, Tuân Chính,

Vĩnh Thịnh và TT Vĩnh Tường

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 8
Phụ trách các xã Ngũ Kiên, Phú Đa,

Vĩnh Ninh và TT Tứ Trưng

 

Ông NGUYỄN XUÂN PHẤN

 Chủ tịch Hội CCB huyện
Tổ trưởng

 

Ông NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tổ trưởng

 

Ông TRƯƠNG BÁ BIÊN

Huyện ủy viên

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Tổ phó

 

Ông ĐẶNG HỒNG THANH

Bí thư Đảng ủy TT Tứ Trưng

Tổ phó

 

 

 

Ông ĐÀM HỮU KHANH

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
 

Tổ viên

 

Ông LÊ MINH THỊNH

Chủ tịch HĐND huyện

Tổ viên

 

Bà LƯƠNG THỊ LIÊN HOA

CC Văn phòng thống kê

UBND TT Vĩnh Tường

 Tổ viên


 

Bà ĐỖ THỊ THU

CB Hội Chữ thập đỏ huyện

Tổ viên

 

 

 


 

 

  

Ngày đăng: 10/12/2020