Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN ỦY VĨNH TƯỜNG

 

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  

 

   

Đ/c TRẦN VIỆT CƯỜNG

Bí thư Huyện ủy

                                                            

 

 

Đ/c ĐÀM HỮU KHANH

Phó Bí thư

Thường trực Huyện ủy

                                                                              

                                                                               

Đ/c LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

                                                                                   

  

Đ/c NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

  

Đ/c VĂN ĐĂNG HÀ

Ủy viên BTV Huyện ủy viên,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

Đ/c NGUYỄN QUANG TUẤN

 Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng ban

Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy 

 

  

Đ/c BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng BTC Huyện ủy

Đ/c NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Ủy viên BTV Huyện ủy,
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

                                           

    

Đ/c HOÀNG TUẤN TAM

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

  

 Đ/c NGUYỄN ĐỨC LỤC

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chỉ huy trưởng

BCH Quân sự huyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN ĐẶNG TOÀN

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

 

Đ/c LÊ ĐỨC ANH

 Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

 

 

Đ/c CAO THỊ THU HÀ

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Bí thư Đảng ủy TT Vĩnh Tường

 

Đ/c LÊ CHÍ THÁI

Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 Đ/c NGUYỄN BÌNH KHIÊM

Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c BÙI THỊ THÚY HÀ

Huyện ủy viên, 

Chánh Văn phòng Huyện ủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c ĐÀM VĂN HÙNG

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban Tổ chức HU

  

  Đ/c KHỔNG ĐÌNH TRƯỞNG

Huyện ủy viên,

Phó Chủ nhiệm UBKT HU 

Đ/c TẠ TẤT HƯNG

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban TG - DV HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c TRẦN THỊ TRANG

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban TG-DV HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Đ/c NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 

Đ/c ĐẶNG VĂN LINH

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn

Đ/c LÊ HỒNG HẢI

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng

HĐND & UBND huyện 

 

Đ/c PHAN VĂN SINH

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tài chính - KH

Đ/c VŨ THỊ TRANG

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Nội vụ

Đ/c VŨ ĐỨC KIM

Huyện ủy viên,

Chánh Thanh tra  

 

 Đ/c LÊ VĂN MINH

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tư pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c PHAN QUỐC HÀO

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng GD & ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN MINH TUYẾN

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng LĐTBXH 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đ/c PHÍ VĂN LIỆU

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng VH&TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đ/c NGUYỄN VĂN TÂN

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng KT và Hạ tầng

Đ/c TRƯƠNG BÁ BIÊN

Huyện ủy viên,

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

Đ/c NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Huyện ủy viên, 

Chánh án TAND huyện

    

Đ/c NGUYỄN THÀNH ĐĂNG

Huyện ủy viên,

Viện trưởng Viện KSND 

  

Đ/c NGUYỄN THANH BẰNG

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương

 

Đ/c TRƯƠNG TRỌNG HÙNG

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình

 

 Đ/c NGUYỄN ANH TUẤN

Huyện ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c BÙI THANH BÌNH

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Lý Nhân

 

Đ/c NGUYỄN CÔNG XUYÊN

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Kim Xá

Đ/c ĐINH QUANG THỌ

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trung

 

Đ/c TRẦN THỊ HUỆ

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Tuân Chính

                                            

 

 

 


 

   

 

 II. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY:

1- ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

 

STT

TÊN ĐẢNG BỘ XÃ THỊ TRẤN

BÍ THƯ

01

Đảng bộ xã An Tường

Đào Tiến Anh

02

Đảng bộ xã Bình Dương

Nguyễn Thanh Bằng

03

Đảng bộ xã Bồ Sao

Trần Hữu Tuân

04

Đảng bộ xã Cao Đại

Đỗ Thị Sáng

05

Đảng bộ xã Chấn Hưng

 Nguyễn Xuân Phiến

06

Đảng bộ xã Đại Đồng

 Nguyễn Hoài Nam

07

Đảng bộ xã Kim Xá

Nguyễn Công Xuyên

08

Đảng bộ xã Lũng Hoà

Nguyễn Anh Tuấn

09

Đảng bộ xã Lý Nhân

Bùi Thanh Bình

10

Đảng bộ xã Nghĩa Hưng

Trần Văn Thái

11

Đảng bộ xã Ngũ Kiên

 Trương Quang Quân

12

Đảng bộ xã Phú Đa

Trần Xuân Đình

13

Đảng bộ xã Tân Phú

Nguyễn Văn Chín

14

Đảng bộ xã Tam Phúc

Lê Minh Tuyên

15

Đảng bộ xã Vũ Di

Trần Hùng Tiến

16

Đảng bộ xã Tân Tiến

Lê Văn Hòa

17

Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang

Nguyễn Văn Vân

18

Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng

Phạm Hồng Thanh

19

Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Tường

Cao Thị Thu Hà

20

Đảng bộ xã Thượng Trưng

Đinh Quang Thọ

21

Đảng bộ xã Tuân Chính

Trần Thị Huệ

22

Đảng bộ xã Vân Xuân

Lê Thị Lan

23

Đảng bộ xã Việt Xuân

Khổng Văn Bảy

24

Đảng bộ xã Vĩnh Ninh

Đặng Hà Phú

25

Đảng bộ xã Vĩnh Sơn

Nguyễn Công Khai

26

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh

Nguyễn Văn Xuân

27

Đảng bộ xã Yên Bình

Trương Trọng Hùng

28

Đảng bộ xã Yên Lập

Lê Văn Để

29

 


 

 

2- CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC:

 

 

STT

                                        

TÊN CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC

 

BÍ THƯ

01

Đảng bộ Quân sự huyện

TUV, CT HĐND Lê Minh Thịnh

02

Đảng bộ Công an huyện

 Thượng tá Nguyễn Đặng Toàn

03

Đảng bộ Trung tâm y tế huyện

HUV – Trương Bá Biên

04

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

UVBTV - Bùi Quang Đạo

05

Chi bộ BTG – Dân vận – Trung tâm BDCT

UVBTV - Nguyễn Quang Tuấn

06

Chi bộ Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

UVBTV - Nguyễn Phương Nam

07

Chi bộ Dân vận (MTTQ huyện)

UVBTV - Văn Đăng Hà

08

Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ

HUV - Bùi Thị Thúy Hà

09

Chi bộ Văn phòng UBND huyện

HUV - Lê Hồng Hải

10

Chi bộ Thanh tra – Tư pháp

HUV - Lê Văn Minh

11

Chi bộ Nội vụ

HUV - Vũ Thị Trang

12

Chi bộ LĐ-TBXH

HUV - Nguyễn Minh Tuyến

13

Chi bộ Tài chính - Kế hoạch

HUV - Phan Văn Sinh

14

Chi bộ Giáo dục - Đào tạo

HUV - Phan Quốc Hào

15

Chi bộ Nông nghiệp

UVBTV - Lê Đức Anh

16

Chi bộ Tài nguyên – Môi trường

Nguyễn Như Thảo

17

Chi bộ Văn hoá - Truyền thanh

HUV - Phí Văn Liệu

18

Chi bộ Công nghiệp – Thống kê

HUV - Nguyễn Văn Tuân

19

Chi bộ Ban quản lý dự án

Đàm Hữu Tuấn

20

Chi bộ Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp

Nghiêm Xuân Lâm    

21

Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Nguyễn Văn Thọ

22

Chi bộ Toà án

HUV - Nguyễn Trường Sơn

23

Chi bộ Viện kiểm sát

HUV - Nguyễn Thành Đăng

24

Chi bộ Thi hành án huyện

Phùng Quang Tiến

24

Chi bộ Kho bạc

Trần Thị Hiền

26

Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp huyện

 Dương Văn Phiến

27

Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội

Vũ Thị Hồng Khuyên

28

Chi bộ Ngân hàng NN & PTNT TT Thổ Tang

Nguyễn Văn Huy

29

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Đình Dương

30

Chi bộ Trung tâm GDTX và Dạy nghề

 Đỗ Trọng Thành

31

 Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Giang

 Nguyễn Thị Tuyết Oanh

32

Chi bộ Trường THPT Lê Xoay

Lê Văn Thức

33

Chi bộ Trường THCS Vĩnh Tường

 Đinh Tiến Hoa

34

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Phạm Thị Hòa

35

   Chi bộ Trường THPT Đội Cấn

Phan Hữu Tươi

36

 Chi bộ Trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường

Nguyễn Thị Vân Hà

37

Chi bộ công ty cổ phần Việt Pháp 

Vũ Văn Hiệp

38

Chi bộ Công ty Việt Anh - Xã Việt Xuân

Lê Tiến Yên

 39  Chi bộ công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Thọ
 40      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 19/09/2020