Xây dựng Đảng

VIDEO: Kỳ họp thứ 8, BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI: Tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 5 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của BCH Trung ương khóa IX

Sáng ngày 29/9, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

  

Hội nghị đã tiến hành để tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015 - 2020); tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản, chất lượng cán bộ từng bước được nâng lên. Đảng bộ huyện Vĩnh Tường 3 năm liền (2018, 2019, 2020) được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện kịp thời Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm chính trị cao, tạo được sự đồng thuận trong các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc sáp nhập, sắp xếp các cơ quan cấp huyện được thực hiện xong trước 1 năm so với quy định. Đặc biệt, huyện Vĩnh Tường là đơn vị duy nhất trong tỉnh thực hiện việc sáp nhập xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú. Các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố, xã sau khi sáp nhập đã nhanh chóng đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. 

Việc thực hiện Nghị Quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về đổi mới và phát triển và nâng cao kinh tế tập thể được thực hiện bài bản, nghiêm túc, kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến, phát triển đa dạng, hoạt động trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015 - 2020).

 

Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp của dịch  Covid-19, huyện Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra: Kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và sức khỏe của nhân dân, đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đạt được nhiều kết quả tích cực, đến hết quý III năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/8 chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người dân Vĩnh Tường ở các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch  Covid-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được đảm bảo.


          

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì thảo luận.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được,   nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 5 năm qua; việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quý III/2021. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

 

 

Đ/c Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chíNguyễn Trung Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Vĩnh Tường trong 5 năm  xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; 5 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đề nghị  Huyện ủy Vĩnh Tường thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò, gắn trách nhiệm các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; kiểm tra, giám sát đảng viên, nhằm gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; thực hiện tốt quy định tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện, có những biện pháp, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã ký cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; 5 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX được Huyện ủy Vĩnh Tường biểu dương, khen thưởng. 

 

 

  

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi,

đảng bộ TSVM; thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch Covid - 19. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác chống dịch Covid – 19, phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng của các Tổ phòng chống dịch cộng đồng. Kiểm soát chặt chẽ công dân từ vùng dịch, bệnh nhân (F0) hoàn thành điều trị trở về địa phương; đảm bảo việc cách ly an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các ca bệnh (F0) trong cộng đồng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được  Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao năm 2021. Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củu cấp ủy, tổ chức Đảng. Tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao trong quý IV năm 2021, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết và Đề án về phát triển Văn hoá và Thông tin, Nghị quyết về Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các giải pháp để nâng chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững nâng cao thứ hạng giáo dục mũi nhọn. Bảo tồn phát huy các giá trị di tích, tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá, quan tâm phát huy giá trị công năng các nhà văn hoá thôn, hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục các hoạt động chăm lo cho người nghèo, cho các đối tượng yếu thế.Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của nhân dân. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022.

 

     Tin, ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 29/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục