Thời sự tổng hợp

VIDEO: Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021

Sáng ngày 31/5/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 5. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị BTV Huyện ủy phiên họp tháng 5/2021. (Nhấn vào ảnh để xem video)

  

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo: Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao (Tháng 5/2021); Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (tính từ tháng 4/2021 đến 11h ngày 26/5/2021); Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB để thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và triển khai một số nội dung trọng tâm khác.

Tháng 5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định 117-QĐ/BTV ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ hàng tuần tại các buổi giao ban Thường trực Huyện ủy đều nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trogn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao. Trong tháng, BTV Huyện ủy đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; tập trung cao độ công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, KNTC, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tình hình nhân dân ở các địa phương đang thực hiện công tác BT GPMB các công trình, dự án trọng điểm.

Về công tác xây dựng đảng huyện, Ban tổ chức Huyện ủy đã khảo sát xong các doang nghiệp trên địa bàn huyện có đủ kiện thành lập tổ chức Đảng; đến nay chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền BTV Huyện ủy quản lý có dấu hiệu vi phạm; ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân thực hiên giải phóng mặt bằng 02 dự án trọng điểm (dự án khu đô thị mới thị trấn Tứ Trưng và dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc). Đặc biệt, đến ngày 27/5/2021, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Hội đồng BTGPMB huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động thành công hộ gia đình bà Trần Thị Tỵ nhận tiền đền bù GPMB theo đúng mức quy định của Nhà nước. Như vậy 100% (149/149) hộ gia đình xã Vân Xuân đã được chi trả với tổng diện tích 1,4 ha. xây dựng điển hình cấp huyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương (10 mô hình); tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu cấp xã và tỷ lệ đảng viên các cấp tham gia học tập nghị quyết đã thực hiện được 02/28 xã;….Về kinh tế - xã hội: Đối với GPMB dự án trọng điểm (BT GPMB xong dự án khu CN Chấn Hưng, cụm CN Đồng Sóc; 50% diện tích đất dự án khu VH Disnayland),…; giải ngân vốn đầu tư công do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh, của huyện, của xã hoàn thành đạt 90% trở lên; xử lý xong 824 vụ tồn đọng vi phạm đất đai cũ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trong tháng Huyện ủy, cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã tiếp nhận 21 đơn với 44 lượt công dân,…

Thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn huyện Vĩnh Tường có 154.869/155.244 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,76%. Số đại biểu Quốc hội bầu được là 03/03 đại biểu, đơn vị bầu cử số 6 HĐND tỉnh bầu được là 05/05 đại biểu, đơn vị bầu cử số 7 HĐND tỉnh bầu được là 05/05 đại biểu, 07/07 đơn vị bầu cử HĐND huyện bầu được 35/35 đại biểu đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, trình độ, đúng quy định. 205/205 đơn vị bầu cử HĐND xã bầu được 702/718 đại biểu HĐND đảm bảo đúng quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện Vĩnh Tường đã triển khai nhiều biện pháp trong phòng chống dịch,  ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, kịch bản nâng cấp độ phòng dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống (triển khai hoạt động khu cách ly tập trung cơ sở 2 của huyện tại trường THPT Nguyễn Thị Giang (cũ) tại xã Đại Đồng và tại từng xã, thị trấn). Tiếp tục chỉ đạo duy trì các đội phản ứng nhanh từ huyện đến xã, kịp thời rà soát, phát hiện, khoanh vùng, cách ly các đối tượng có yếu tố nguy cơ theo quy định. Chỉ đạo phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân, người lao động, đảm bảo công tác y tế trước, trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,...

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung được thông qua, một số ý kiến tham gia giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn; thực hiện cưỡng chế một số hộ vi phạm đất đai; cập nhập thêm thông tin báo cáo kết quả bầu cử thêm của 03 xã Thượng Trưng, Tuân Chính và An Tường, kiện toàn các chức danh HĐND khóa mới; tăng cường các biện pháp, không lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19,…

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương, chúc mừng thành quả quan trọng trong tháng 5. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Huyện ủy tiếp thu tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo. Về công tác bầu cử, cần bổ sung vào báo cáo đánh giá nhận định, những kết quả đã đạt; lãnh đạo thực hiện tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp trong đó có công tác bầu nhân sự; quyết liệt trong phòng, chống Covid-19, duy trì kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào của công dân; duy trì khu vực cách ly tập trung, sẵn sàng khi có tình huống dịch bệnh xây ra; làm tốt công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp,..

Về thực hiện Chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định 117, đồng chí đề nghị Ban tổ chức Huyện ủy có giải pháp hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu thành lập Đảng cho các doang nghiệp; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm; Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy tiếp tục xây dựng mô hình điểm, thực hiện hiệu quả mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương,…. Đối với một số dự án trên địa bàn huyện, đồng chí yêu cầu cần chủ động đẩy nhanh tiến độ trong công tác BT GPMB một số công trình, có mốc thời gian cụ thể để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lại chương trình đề án của năm, khẩn trương hoàn thành các chương trình Đề án, Nghị quyết mà BCH, BTV đã thông qua; hướng dẫn các nhà trường tiến hành xét thi đua, đánh giá kết quả năm học; chuẩn bị hồ sơ của huyện NTM,..

 

Tin, ảnh: Hoàng Hằng

Ngày đăng: 31/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục