Tin Nông thôn mới

Xã Ngũ Kiên triển khai tốt các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Ngũ Kiên đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp tích cực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã được thực hiện tốt, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp môi trường, các tổ thu gom rác thải ở 14 thôn dân cư tiến hành thu gom rác thải 2 lần/tuần về bãi rác tập trung và được xử lý bằng phun thuốc, phơi đốt, chôn lấp theo đề án môi trường của huyện Vĩnh Tường. Xã đã duy trì tốt ngày tổng vệ sinh môi trường toàn xã vào mùng 10 hàng tháng, quán triệt 291 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; các nghĩa trang nhân dân có quy chế hoạt động; được quy hoạch diện tích hung tang và diện tích cát tang đảm bảo theo kích thước quy định.

 

 

 

 Ngoài ra, xã đã kiên cố hóa được 100% rãnh, tấm đan đạy rãnh thoát nước với tổng chiều dài 7.032m; 100% số hộ gia đình có nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,4%. Để duy trì tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, trong thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và thực hiện cơ chế hỗ trợ cho công tác môi trường; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước thôn, làng gắn với tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa.

 

 

Kiều Trang

 

Ngày đăng: 24/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục