Tin An ninh Quốc phòng

Tập huấn Luật Đất đai tại xã Tuân Chính

Sáng ngày 6/5/2014, Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và UBND xã Tuân Chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Đất đai cho cán bộ và nhân dân cơ sở.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản của Luật Đất đai sửa đổi năm 2013. Trong đó, trọng tâm là các vấn đề về quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai...Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội thông qua là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

Việc tổ chức triển khai Luật Đất đai sửa đổi sẽ góp phần quan trọng đưa các nội dung đổi mới của Luật sớm đi vào cuộc sống nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai./.

 

                                                                                                 Trần Quân - Quốc Chính

 

Ngày đăng: 06/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục