Hoạt động HĐND các cấp

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện sắp xếp, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường

Sáng ngày 15/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn, tổ chức giám sát việc thực hiện sắp xếp, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường. Cùng đi có các đại diện ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 

   

Đ/c Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

  

   Theo báo cáo của UBND Thị trấn Vĩnh Tường, sau khi có các văn bản của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND huyện và Phòng Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 21 ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Thị trấn đã tiến hành bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách gồm: Các chức danh không chuyên trách do cán bộ, công chức thuộc đảng, chính quyền, đoàn thể kiêm nhiệm gồm 10 đồng chí kiêm nhiệm 14 vị trí; Số lượng cán bộ không chuyên trách ở các tổ dân phố (TDP) gồm 04 TDP, trong đó TDP Nhật Tân có 07 đồng chí kiêm nhiệm 16 chức danh; Các TDP khác từ 4-5 đồng chí kiêm nhiệm 14 chức danh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đồng chí là cán bộ không chuyên trách được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện. Công tác xét duyệt, chi trả phụ cấp, chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 22 được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, đầy đủ

Nhìn chung, các đồng chí cán bộ, công chức kiêm nhiệm, cán bộ không chuyên trách ở thị trấn và các TDP đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, được nhân dân tin tưởng và noi theo.

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND Thị trấn Vĩnh Tường, đồng thời đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại các số liệu nêu trong báo cáo cho đồng nhất; nêu rõ hơn thực tế hoạt động của các chức danh cũng như lộ trình sắp xếp lại cho đến năm 2021 cho phù hợp; tổng hợp báo cáo thêm phần kinh phí...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Triển – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác sắp xếp, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách của UBND Thị trấn Vĩnh Tường. Đồng chí yêu cầu UBND Thị trấn cần bổ sung vào báo cáo về nguồn kinh phí, lưu ý tính toán lại đảm bảo đúng quy định, bố trí có hiệu quả; thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho lực lượng công an viên. Để các đồng chí cán bộ, công chức kiêm nhiệm, cán bộ không chuyên trách ở thị trấn và các TDP đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách được hiệu quả, đoàn sẽ tiếp thu và chuyển lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất như: UBND huyện tổ chức tập huấn để các đồng chí nắm được chức năng, nhiệm vụ của mình, phương pháp tổ chức thực hiện, cách thức phối hợp với chính quyền khi thực thi nhiệm vụ...; Đổi mới phương thức hoạt động từ huyện đến xã, thôn tránh chủ nghĩa hình thức, đảm bảo hiệu quả; Bố trí các chức danh cần quan tâm đến độ tuổi, thực hiện các điều lệ, đảm bảo thiết thực; Tăng mức chi cho hoạt động của các đoàn thể nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt động của các tổ chức này...

Tin: Hoài Thu - Ảnh: Kiều Trang

 

Ngày đăng: 15/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục