CÁC XÃ, THỊ TRẤN

xã Tân Tiến

1.Đảng ủy xã :  Số điện thoại: 0211.3779.228

* Bí thư :

-    Họ tên: Lê Văn Hòa : Bí thư Đảng ủy .

-    Số điện thoại : 0968.899.880

-    Địa chỉ Email: Danguytantien01@gmail.com.

-    Lĩnh vực phụ trách : Công tác Đảng .

* Các Phó bí thư:

-    Họ tên: Bùi Đức Hùng  :  Chủ tịch  UBND xã

-    Số điện thoại : 0984.995.913

-    Địa chỉ Email: …………………………

-    Lĩnh vực phụ trách : Công tác Đảng  .

-    Thường vụ Đảng ủy.

-    Họ tên: Nguyễn Văn Sinh   :

-    Số điện thoại : 0975.515.623 : Thường vụ Đảng ủy.

-    Địa chỉ Email: …………………………

-    Lĩnh vực phụ trách : Thường trực Đảng ủy

2.HĐND xã :

* Chủ Tịch:

-    Họ tên: Lê Văn Hòa : Bí thư Đảng ủy -  Chủ tich HĐND xã

-    Số điện thoại : 0968.899.880

-    Địa chỉ Email: Danguytantien01@gmail.com.

-    Lĩnh vực phụ trách : Công tác HĐND.

* Các Phó chủ Tịch:

-    Họ tên: Nguyễn Đức Hậu  : Phó chủ tịch HĐND xã

-    Số điện thoại : 0169.6166.135

-    Địa chỉ Email: …………………………

-    Lĩnh vực phụ trách : Thường trực HĐND xã .

3.UBND xã : Số điện thoại: 0211.3820342

*Họ và tên đ.c Chủ Tịch:

-    Họ tên, chức danh : Nguyễn Văn Trung  :  Chủ tịch  UBND xã

-    Số điện thoại : 0868444983

-    Địa chỉ Email: …………………………

-    Lĩnh vực phụ trách : Công tác Chính quyền

* Họ và tên các đ.c Phó chủ Tịch:

-    Họ tên: Vũ Văn Loan   : Phó chủ tịch UBND xã

-    Số điện thoại : 0975281611

-    Địa chỉ Email: …………………………

-    Lĩnh vực phụ trách : 

              Họ và tên các đ.c Phó chủ Tịch:

-    Họ tên: Bùi Văn Hưng  : Phó chủ tịch UBND xã

-    Số điện thoại : 0946.948.521

 

Ngày đăng: 27/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục