CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

 

1.Tên cơ quan: Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

-Số điện thoại cố định: 02113.838.305

-Địa chỉ mail công vụ: c3nguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Chức năng nhiệm vụ: Dạy học

2.Họ tên chức danh đồng chí cấp trưởng: Trần Thị Tân

-Số điện thoại: 0986.423.656

-Địa chỉ mail công vụ: tranthitan.htnguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

3.Họ tên, chức danh các đc cấp phó:

3.1.Lê Quang Tuấn

-Số điện thoại: 0976.376.534

-Địa chỉ mail công vụ: lequangtuan.phtnguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chuyên môn

3.2.Lương Ngọc Việt

-Số điện thoại: 0915.166.640

-Địa chỉ mail công vụ: luongngocviet.phtnguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách HĐNK

3.3.Phan Thị Nhàn

-Số điện thoại: 0986023736

-Địa chỉ mail công vụ: phanthinhan.phtnguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách cơ sở vật chất

4.Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

4.1.Đỗ Bằng Giang

-Số điện thoại: 0982892797

-Địa chỉ mail công vụ: giangdobang@gmail.commailto:lequangtuan.phtnguyenvietxuan@vinhphuc.edu.vn

-Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách công nghệ thông tin.

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục