CO QUAN TO CHUC KHAC

Viện Kiểm sát nhân dân huyện

1. Tên cơ quan: Viện KSND huyện Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 0211 3 839 142

 - Địa chỉ mail công vụ: Vksvt@yahoo.com.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

 Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2. Họ tên chức danh đ/c Viện trưởng: Nguyễn Thành Đăng

- Số điện thoại: 0903.407.698

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và phụ trách các khâu: Văn phòng, kiểm sát xét xử án hình sự ; kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự ; Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền.

3. Họ tên, chức danh các đ/c Phó Viện trường:

3.1. Đồng chí Đỗ Thị Ánh Nguyệt

- Số điện thoại: 0989 833 222

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các khâu: Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát án điều tra (án kinh tế, ma túy); Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Đồng chí Hoàng Đình Đắc

- Số điện thoại: 0984 803 386

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các khâu: Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát án điều tra (án trật tự, xã hội); Kiểm sát thi hành án dân sự; Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hôn nhân gia đình.

4. Họ tên các đ/c Kiểm sát viên, Kiểm tra viên:

4.1. Đ/c Nguyễn Văn Đạo – Chức danh : Kiểm sát viên

Số điện thoại : 0936 014 986

 4.2. Đ/c Hoàng Thị Tuyết – Chức danh : Kiểm sát viện

Số điện thoại : 0977 241 186

4.3. Đ/c Trương Thị Thanh Mai – Chức danh : Kiểm sát viên

Số điện thoại : 0983 128648

4.4. Đ/c Đặng Anh Tuấn – Chức danh : Kiểm sát viên

Số điện thoại : 0987 008 968

4.5. Đ/c Đỗ Thu Thảo – Chức danh : Kiểm sát viên

Số điện thoại : 0973 873 955

4.6. Đ/c Trần Thị Hồng Nhung – Kiểm tra viên

Số điện thoại : 0915 782 982

4.7. Đ/c Lê Thị Oanh – Kiểm tra viên

Số điện thoại : 0981 153 288

4.8. Đ/c Lê Nhật Quang – Kiểm tra viên

Số điện thoại : 0931 678 013

 

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục