CO QUAN TO CHUC KHAC

Giới thiệu Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

1. Tên cơ quan: Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Thổ Tang – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

            Số điện thoại: 02113. 838. 186

2. Giám đốc: Phan Thị Tuất

Số điện thoại: 0904. 200. 243

Email: tuatphanthi@agribank.com.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tín dụng

 

3 . Phó giám đốc: Lê Thị Tâm

Số điện thoại: 0984. 831. 301

Email: tamlethi@agribank.com.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán

 

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

            Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

            Các lĩnh vực kinh doanh của Agribank bao gồm:

-          Cho vay hộ cá nhân, gia đình.

-          Tiết kiệm

-          Kiều hối

-          Dịch vụ thẻ

-          Mua bán ngoại tệ

-          Tài khoản và tiền gửi

-          Giấy tờ có giá

-         

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn với sự nghiệp An sinh xã hội của đất nước. Hàng năm, cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống đóng góp 4 ngày lương ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng.

 

 

 

 

Ngày đăng: 11/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục