Giới thiệu các tổ chức

Thị trấn Vĩnh Tường

 

1. Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tường;        Số điện thoại: 02113 889 325

Địa chỉ email: vpduttvt@gmail.com

*) Họ tên đ/c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Công Khai – Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0915 576 058

- Địa chỉ Email: khaibtduttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đảng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội địa phương. TT Đảng ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy.

*) Họ tên các đ/c Phó bí thư:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Thanh Xuân – PBT thường trực Đảng ủy

- Số điện thoại: 0974 907 115.

- Địa chỉ Email: xuanpbtduttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo các mặt cụ thể về tư tưởng, chính sách cán bộ, Đảng viên, kinh tế, chính trị, dân vận, công tác văn phòng; thay mặt Bí thư giải quyết công việc khi được ủy quyền.

 

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Văn Vinh – PBT Đảng ủy – CT UBND

- Số điện thoại: 0912 801 666.

- Địa chỉ Email: vinhctttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối chính quyền.

2. HĐND thị trấn Vĩnh Tường:  

*) Họ tên đ/c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Thanh Xuân 

- Số điện thoại: 0974 907 115.

- Địa chỉ Email: xuanpbtduttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: CT HĐND chỉ đạo hoạt động của TT HĐND; thay mặt TT HĐND giữ mối liên hệ với UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

 

 

*) Họ tên các đ/c Phó chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Lương Kim Yên 

- Số điện thoại: 0947 142 923

- Địa chỉ Email: yenhdndttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp việc cho CT HĐND giải quyết các công việc của HĐND khi CT HĐND vắng.

3. UBND thị trấn Vĩnh Tường;         Số điện thoại: 02113 839 595

 Hòm thư công vụ: thitranvinhtuong@vinhphuc.gov.vn

*) Họ tên đ/c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Văn Vinh – PBT Đảng ủy – CT UBND

- Số điện thoại: 0912 801 666.

- Địa chỉ Email: vinhctttvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền

*) Họ tên các đ/c Phó chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Lê Văn Sự - PCT thường trực UBND

- Số điện thoại: 0946 522 809

- Địa chỉ Email: supctttct@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Kinh tế  - Văn hóa - Xã hội

 

 

Ngày đăng: 21/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục