CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Thượng Trưng

  

 1.   Đảng ủy xã Thượng Trưng:

Bí thư Đảng ủy: Đinh Quang Thọ

Sđt: 0986 721966

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

Phó Bí thư Đảng ủy: Cao Tuấn Anh

Sđt: 0977 604 737

Email: anhct@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng

 

2.   HĐND:

Chủ tịch HĐND: Cao Tuấn Anh

Sđt: 0977 604 737

Email: anhct@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

Phó Chủ tịch HĐND: Lê Hải Quân

Sđt: 0989.536111

Email: quanlethuongtrung@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: HĐND

 

3.   UBND:

Chủ tịch: Lê Văn Long

Sđt: 02113.838.243

Email: longlv2@vinhphuc.gov.vn

Phụ trách chung

 

Phó Chủ tịch: Cao Tuấn Anh

Sđt: 0977 604 737

Email: anhct@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, văn hóa, nội chính

 

Phó Chủ tịch: Lê Thanh Tuấn

Sđt: 0986.546.338

Email: tuanlt@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, văn hóa, nội chính

 

 

 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

1.  Đặc điểm tình hình:

- Xã Thượng Trưng có trụ sở UBND đặt tại khu vực trung tâm của xã giáp đường trục chính liên các xã như thị trấn Thổ Tang  đi xã Tân Cương, Tuân Chính, Phú Thịnh – huyện Vĩnh Tường.

- Thượng Trưng có vị trí địa lý: phía tây bắc giáp với xã Tân Cương, tây nam giáp xã Lý Nhân, Phú Thịnh, đông bắc giáp xã Vĩnh Sơn, Thổ Tang và đông nam giáp xã Vũ Di, Tuân Chính. Xã có đường tỉnh lộ 304 liên huyện, liên xã chạy qua đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân xã Thượng Trưng giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa với nhân dân các xã trong vùng.

- Những đặc điểm chính của địa phương: Thượng Trưng hiện nay có tổng diện tích đất tự nhiên: 596,34 ha, dân số 9.649 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi kết hợp với làm dịch vụ. Xã có 13 đơn vị hành chính. UBND xã Thượng Trưng có 19 cán bộ, công chức, trình độ đại học 15, trung cấp: 3, sơ cấp 1.

2.Những thành tựu chính trong nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trong xã Thượng Trưng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu về đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng phát triển chung của xã hội; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, làm tốt chính sách xã hội, quan tâm đến cuộc sống của hộ nghèo, gia đình chính sách, đầu tư cho văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế - dân số; an ninh - quốc phòng được giữ vững và ổn định; thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, Địa phương đang từng bước nâng cao các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Giá trị sản xuất tính đến năm 2020 ước đạt 440,8 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 – 2020 tăng 34,4 tỷ đồng.

   - Nhịp độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 tăng 12%.

Trong đó:

+ Tiểu thủ  công nghiệp-xây dựng 12,3%;

+ Dịch vụ - thương mại 16,0%,

+ Nông nghiệp – thủy sản 0,1%.

-  Thu khác ( lương, trợ cấp xã hội…): 54,68 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tính từ năm 2015 đến năm 2020.

   + Nông nghiệp từ 38,0% ( năm 2015) giảm xuống còn  23,7% (năm 2020)

   + Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng  từ 33,5% (năm 2015) tăng lên 37,9 % (năm 2020).

   + Dịch vụ - thương mại từ 28,4% (năm 2015) tăng lên 38,4% (năm 2020).

   - Thu nhập bình quân đầu người từ 28,1 triệu đồng năm 2015 tăng lên 47 triệu đồng năm 2020.

 3. Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 -  Tổng giá trị sản xuất đạt 678,2 tỷ đồng;

-  Nhịp độ tăng  giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 9,3 – 10,3%;

Trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 13-14%; Dịch vụ tăng 14- 15%; Nông nghiệp - thủy sản tăng 1-2%.

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-xây dựng 39%; Dịch vụ 43%; Nông nghiệp - thủy sản 18%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng;

- Giữ mức sinh ổn định để đạt tỷ lệ phát triển dân số hàng năm từ 1 – 1,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 đến năm 2025 còn dưới 16% trên tổng số trẻ em được sinh ra;

-  Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo chỉ tiêu huyện giao;

- Giải quyết việc làm mới hàng năm từ 80 – 100 lao động. Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên 80%;

- Giáo dục đào tạo: Duy trì 100% số trường: Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ I ( trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II);

- Phấn đấu 100% số thôn; 95% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa. 70% người dân qua đời được người thân sử dụng hình thức hỏa táng;

- 100%  lượng rác thải sinh hoạt được thu gom;

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%;

-  97% người dân tham gia bảo hiểm y tế;

-  Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm;

-  Phấn đấu giữ vững ANCT – TT ATXH không để vụ việc phức tạp xảy ra;

-  Chính quyền đạt danh hiệu chính quyền cơ sở vững mạnh;

-  Thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại các thôn có đủ điều kiện;

-  Phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;

-  Phấn đấu xã Thượng Trưng trở thành thị trấn.

 

Kế thừa và phát huy tinh thần cần cù lao động sáng tạo, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Trưng quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của quê hương./.

 

 

 

 

Ngày đăng: 01/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục