Giới thiệu các tổ chức

Xã Thượng Trưng

 

Đảng ủy xã Thượng Trưng:

        Bí thư Đảng ủy: Đinh Quang Thọ

-         Sđt: 0986 721966

-         Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

        Phó Bí thư Đảng ủy: Kim Văn Bộ

-         Sđt: 01687 386 637

-         Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng

 

2.     HĐND:

        Chủ tịch HĐND: Kim Văn Bộ

-         Sđt: 01687 386 637

-         Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

        Phó Chủ tịch HĐND: Cao Tuấn Anh

-         Sđt: 0977 604 737

-         Email: caotuananh1966tt@gmail.com

-         Lĩnh vực phụ trách: HĐND

 

3.     UBND:

        Chủ tịch: Lê Văn Long

-         Sđt: 0975 519 171 

-         Phụ trách chung

          Email: lelong688@gmail.com

 

        Phó Chủ tịch: Cao Tuấn Anh

-         Sđt: 0977 604 737

-         Email: caotuananh1966tt@gmail.com

-    Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, văn hóa, nội chính

 

   Thượng Trưng, ngày 16 tháng 5 năm 2018

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 


 

 

Mẫu 03

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

1.       Đặc điểm tình hình:

- Xã Thượng Trưng có trụ sở UBND đặt tại khu vực trung tâm của xã giáp đường trục chính liên xã Thổ Tang  đi Tân Cương, Tuân Chính, Phú Thịnh – huyện Vĩnh Tường.

- Thượng Trưng có vị trí địa lý: phía tây bắc giáp với xã Tân Cương, tây nam giáp xã Lý Nhân, Phú Thịnh, đông bắc giáp xã Vĩnh Sơn, Thổ Tang và đông nam giáp xã Vũ Di, Tuân Chính. Xã có đường liên huyện, liên xã chạy qua đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân xã Thượng Trưng giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa với nhân dân các xã trong vùng.

- Những đặc điểm chính của địa phương: Thượng Trưng hiện nay có tổng diện tích đất tự nhiên: 596,34 ha, dân số 9.434 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi kết hợp với làm dịch vụ. Xã có 13 đơn vị hành chính. UBND xã Thượng Trưng có 22 cán bộ, công chức, viên chức, trình độ đại học 15, trung cấp: 7.

2. Phát triển kinh tế - xã hội, chính trị.

Trong những năm qua, nền kinh tế của xã đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp trên, với quyết  tâm vượt khó, Nhân dân và cán bộ xã Thượng Trưng đã liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

* Kết quả hoạt động của HTXNN, khuyến nông cơ sở: UBND xã chỉ đạo HTX nông nghiệp thực hiện tốt sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. Thực hiện hướng dẫn sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, dịch vụ vật tư giống phục vụ cho sản xuất, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng mô hình tiếp nhận các loại giống lúa mới, cây trồng mới như: J03; DTT10, Rbí đỏ. Tham mưu công tác diệt chuột; xây dựng lực lượng bảo vệ sản xuất. Kết quả công tác khuyến nông chỉ đạo làm tốt công tác dự thính, dự báo sâu bệnh, tuyên truyền chăm sóc hướng dẫn phòng trừ. Hằng năm tổ chức tiêm phòng 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đạt kết quả cao. Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc đến tất cả các hộ trong xã.

* Dịch vụ thương mại - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng:

Tập trung chỉ đạo tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu kinh doanh dịch vụ thương mại. Thu hút các hộ tiểu thương tham gia buôn bán, giao lưu hàng hóa với các xã lân cận. Duy trì hoạt động của chợ, toàn xã có 446 hộ kinh doanh dịch vụ,  giá trị sản xuất ước đạt 106,4 tỷ đồng.

* Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và dịch vụ ngân hàng:

Thực hiện Thông tư số 04 của Ngân hàng nhà nước theo đúng lộ trình. Hoạt động của quỹ đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi đến hạn, đã thu được một số nợ quá hạn từ những năm trước, nguồn vốn huy động tăng. Năm 2017 : vốn huy động 51,4 tỷ đồng. 

Song song với hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. UBND xã thực hiện tốt chức năng thẩm định cùng với các ngành, tổ chức chính trị xã hội đứng tín chấp cho hội viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả lãi đúng kỳ hạn.

Vay vốn ngân hàng: có 4 tổ chức chính trị đứng ra tín chấp vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền là 9.093 triệu cho 580 lượt hội viên vay.

* Xây dựng cơ bản:

UBND xã đã xây dựng quy chế bảo vệ đường giao thông nông thôn, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Tiến hành kiểm kê đất đai theo quy định của Nhà nước, theo địa giới hành chính. Giải quyết tranh chấp và kiểm tra hiện trạng. Đôn đốc tiến độ xây dựng một số công trình. Phối hợp với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng lắp đặt hệ thống nước sạch. Tổ chức rà soát xử lý vi phạm luật đất đai theo kế hoạch của huyện.           

 * Việc thu chi ngân sách và thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh:

Việc thu chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, nguyên tắc tài chính đảm bảo chi thường xuyên, lương, sinh hoạt phí hàng tháng cho cán bộ nghỉ hưu xã và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời và một phần đầu tư cho cơ sở xây dựng hạ tầng.

3. Công tác phát triển văn hoá, xã hội:

* Công tác giáo dục đào tạo:

Tiếp tục quán triệt quan điểm lãnh đạo và chỉ đạo tốt chương trình giáo dục đào tạo theo Nghị quyết TW2 khoá 8 và kết luận hội nghị TW6 khoá IX. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, từng bước xã hội hoá giáo dục.

 Trường Mầm non: Số trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp là 450 cháu đạt 100%, nhà trẻ có 80 cháu đạt 67%, duy trì và đảm bảo tốt cho lớp ăn bán trú đạt tỷ lệ 65% số trẻ.

Trường Tiểu học: Tổng số học sinh có 685 em, thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1, chất lượng giáo dục được duy trì, 100% học sinh hoàn thành chương trình năm học 2016-2017. Duy trì tốt các tiêu chuẩn phổ cập đúng độ tuổi mức độ 2. Kết quả học sinh tham gia các cuộc thi và giao lưu đạt 125 lượt giải (trong đó: cấp quốc gia 1 giải, cấp tỉnh 41 giải, cấp huyện 83 giải)

 Trường THCS: Tổng số học sinh là 465 học sinh. Kết quả năm học 2016-2017 có 100% học sinh lớp 9 thi đỗ tốt nghiệp, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém, xếp loại văn hóa giỏi 84 em = 18,26%, khá 246 em = 53,48%, trung bình 117 em = 25,43%. Học sinh đạt giải các cấp có 93 em (trong đó : cấp quốc gia 1 em, cấp tỉnh 9 em, cấp huyện 83 em)

Công tác khuyến học được các gia đình và các dòng họ chú trọng quan tâm, các tổ chức quan tâm động viên kịp thời cho những học sinh có thành tích tốt trong học tập.

* Thực hiện chính sách xã hội:

Thực hiện chính sách xã hội công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách. Tổ chức vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền vận động đạt trên 26 triệu đồng ( 2017). Tổ chức cấp 580 thẻ BHYT cho đối tượng người có công. Trong năm đã làm tốt công tác chi trả tiền chính sách cho các đối tượng với số tiền là 4.446 triệu đồng, cấp 763 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, toàn xã có 87 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,35%, hộ cận nghèo 69 hộ chiếm 2,65%.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Chỉ đạo các ngành phối hợp với các cơ quan cấp trên tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu việc làm, tổ chức điều tra thu thập thông tin cung cầu lao động, trong năm 2017 có  22 người đi xuất khẩu lao động (chủ yếu đi các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc).

* Công tác xây dựng gia đình văn hoá, thôn xóm văn hoá:

Thực hiện Chỉ thị 27/TW và Chỉ thị 03/TU, Chỉ thị 11/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, Quyết định 52 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đã đem lại kết quả. Cơ bản các đám tang không tổ chức ăn uống, một số đám cưới giảm chi phí.

UBND xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 27/TW, Chỉ thị 03/TƯ, Chỉ thị 11/TU.  Các thôn đều đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện KHHGĐ, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa vào quy ước, hương ước. Một số mô hình, nghi thức mới được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ đã đi vào nề nếp như: Không tổ chức ăn uống trong đám tang; không dùng thuốc lá, không mời khách ăn uống  tràn lan, dài ngày trong đám cưới…đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Có 2.298/2.443 hộ đạt gia đình văn hóa = 94%, có 4 thôn đạt làng văn hóa cấp tỉnh, 7 thôn đạt làng văn hóa các huyện .

4. An ninh, quốc phòng:

 * Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% quân số trên giao. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, qua kiểm tra bắn đạt thật đơn vị đạt loại giỏi. Phối hợp với cựu chiến binh giải quyết tốt chế độ chính sách hậu phương quân đội, như Quyết định 62 cho quân nhân trong thời kỳ kháng chiến, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão và xây dựng lực lượng xung kích phòng chống lụt bão. Quản lý lực lượng dự bị động viên, điều tra, phúc tra dự bị động viên theo kế hoạch. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

* Công tác an ninh:Tổ chức lực lượng công an viên thường trực được biên chế theo Pháp lệnh công an xã đối với công an viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân phũng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Duy trì tốt chế độ đảm bảo an ninh, chính trị, ổn định trên địa bàn được giữ vững, phát hiện kịp thời các vụ việc xảy ra, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma tuý. Quản lý tốt các đối tượng tiền sự, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

  

5.Phương hướng thời gian tới:

+ Kinh tế:

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 8% năm để đưa tổng giá trị sản xuất trong năm 2018 ước đạt 380.649,1 triệu đồng (trong đó: Nông nghiệp – thủy sản 99.402,6 triệu đồng, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng 116.090,4 triệu đồng, thương mại dịch vụ 119.142,9 triệu đồng, thu nhập khác 46.013,2 triệu đồng), bình quân thu nhập đầu người 32 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt từ 4.000 đến 4.300 tấn, giá trị trên 1 ha canh tác đạt từ 105 – 115 triệu đồng, hệ số sử dụng đất 2,3 lần.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông nghiệp – thủy sản: 29,7%

+ Tiểu thủ công nghiệp xây dựng: 34,7%

+ Thương mại dịch vụ: 35,6%

+ Văn hóa xã hội:

Hằng năm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh.

- Giáo dục cả 3 trường giữ vững và phát huy các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao trường điểm chất lượng cao.

- Duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ sinh ổn định 1,53%, trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10%, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao, có từ 5-6 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh, chính quyền vững mạnh.

 

 

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục