Giới thiệu các tổ chức

Bưu điện Huyện

 

1-       Tên cơ quan: Bưu điện huyện Vĩnh Tường.

Số điện thoại: 02113839101

Địa chỉ Email: vinhtuong.vinhphuc@vnpost.vn.

 

2-       Giám đốc: Bùi Trường Giang

Số điện thoại: 02113784888; 0912463725.

Địa chỉ Email: buitruonggiang62@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:   Quản lý, điều hành công tác phục vụ và kinh doanh các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện.

 

3-       Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

Bưu điện huyện Vĩnh Tường là cơ quan phục vụ và chuyển phát các công văn tài liệu, báo chí hàng ngày phục vụ nhu cầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn bảo đảm  nhanh chóng, chính xác.

Thực hiện triển khai kinh doanh các dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên mạng lưới do Ngành quy định nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo nguồn thu cho đơn vị.

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục