CO QUAN TO CHUC KHAC

Bưu điện huyện Vĩnh Tường

 

1-  Tên cơ quan:  Bưu điện huyện Vĩnh Tường, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

-   Số điện thoại: 02113839101; Fax 02113839025.

-   Địa chỉ email công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-   Chức năng, nhiệm vụ:

* Là cơ quan chủ đạo trong việc truyền đưa thông tin Bưu chính Viễn thông, phục vụ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

* Thực hiện công tác phục vụ các dịch vụ hành chính công theo quy định của Bộ thông tin Truyền thông và nhà nước yêu cầu.

* Thực hiện kinh doanh các dịch vụ, ngành nghề theo quy định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2-  Họ và tên chức danh đ/c Giám đốc: Bùi Trường Giang.

- Số điện thoại: 02113784888; 0912463725.

- Địa chỉ mail công vụ:       vinhtuong.bdvp@vnpost.vn   hoặc buitruonggiang62@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện triển khai các dịch vụ trên hệ thống đáp ứng nhu cầu của khách hàng; Triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị; Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức nội bộ đơn vị.

3-   Họ và tên chức danh đ/c Phó Giám đốc: Hoàng Thế Anh.

-   Số điện thoại: 02113839101; 0868048787.

-   Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-    Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phát triển chuyên dịch vụ Bưu chính chuyển phát, hàng hóa tiêu dùng, phân phối truyền thông.

4-  Họ và tên Kế toán trưởng: Nguyễn thị Hải Thúy.

-   Số điện thoại: 02113839101; 09474846856.

-   Địa chỉ mail công vụ:        vinhtuong.bdvp@vnpost.vn hoặc thuyanhvp@gmail.com

-   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng Tài chính – Kế toán; Vật tư hàng hóa.

5-  Họ và tên Chuyên quản điểm Bưu điện Văn hóa xã: Nguyễn Văn Phương.

-   Số điện thoại: 02113839101; 0913969126.

-   Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên quản đội ngũ các điểm Bưu điện Văn hóa xã và Bưu tá.

6-  Họ và tên Kiểm soát viên: Lê thị Hường.

-   Số điện thoại: 02113839102; 0943469000.

-   Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Chất lượng các dịch vụ và Chăm sóc khách hàng.

7-  Họ và tên nhân viên Kinh doanh: Lê Việt Hưng.

-   Số điện thoại: 02113839101; 0947118777.

-   Địa chỉ mail công vụ:       vinhtuong.bdvp@vnpost.vn hoặc leviethungvt@gmail.com.

-   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phát triển dịch vụ An sinh Bưu điện là: BHXH; BHXH – TN, BHYT hộ gia đình, Các dịch vụ bảo hiểm an sinh Bưu điện khác,...

8-  Họ và tên nhân viên Quản lý chất lượng phát: Dương Hồng Phương.

-   Số điện thoại: 02113818444; 0946222000.

-   Địa chỉ mail công vụ:       vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-   Lĩnh vực phụ trách: Quản lý, đôn đốc, giám sát chất lượng phát bưu gửi của các Bưu tá trên mạng lưới bảo đảm đúng thời gian, đạt yêu cầu, tỷ lệ quy định.

 

Ngày đăng: 01/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục