Giới thiệu các tổ chức

Bưu điện Huyện

1.      Tên cơ quan: Bưu điện huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

-       Số điện thoại cố định: 02113839101,02113839102.

-       Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-       Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan chủ đạo trong việc cung cấp các dịch vụ Bưu chính trên địa bàn, châp nhận và chuyển phát các công văn, tài liệu, báo chí, hàng hóa,...phục vụ các câp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân hàng ngày. Ngoài ra còn thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TBXH, người có công hàng tháng. Thực hiện kinh doanh các hàng hóa, đồ dùng chất lượng cao, các dịch vụ Tài chính - Bưu chính, Bảo hiêm Bưu điện, Tiết kiệm Bưu điện và Ngân hàng Bưu điện đáp ứng nhu câu cua thị trường.

Ngành Bưu điện là cánh tay lối dài đối với các ngành BHXH, TBHX, Điện lực đế phục vụ nhân dân trên địa bàn, cung cấp và giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị tại địa phương.

2.      Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng : Bùi Trường Giang

-       Số điện thoại : 02113784888, 0912463725

-       Địa chỉ mail công vụ: vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-       Lĩnh vực phụ trách : Công tác phục vụ và SXKD toàn đơn vị

3.      Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó : ( không có )

-       Điện thoại..............................................................................................................................

-       Địa chỉ mail công vụ.................................................................................................................

-       Lĩnh vực phụ trách....................................................................................................................

4.      Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên : Nguyễn Văn Phương

-       Chức danh : Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

-       Số điện thoại : 0913969126

-       Địa chỉ mail công vụ : vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-       Lĩnh vực phụ trách :

+ Công tác chuyên môn : Chuyên quản xã.

+ Công tác đoàn thể : Chăm lo quyền lợi, chính sách của người lao động.

5.      Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên : Nguyễn Hải Thúy

-       Chức danh : Kế toán trưởng.

-       Số điện thoại: 0947846856.

-       Địa chỉ mail công vụ : vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

-        Lĩnh vực phụ trách : Ọuản lý công tác KTTC - TK

6.         Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên : Lê thị Hường

-         Chức danh : Kiếm soát viên.

-         Số điện thoại : 0943469000

-         Địa chỉ mail công vụ : vinhtuong.bdvp@vnpost.vn

                -     Lĩnh vực phụ trách : Quản lý công tác chất lượng mạng lưới, giải quyết nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ cưa đơn vị.

Ngày đăng: 10/04/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục