Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2020

Chiều ngày 25/3/2020, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 3. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

  

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo: Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm quý II/2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH quý II năm 2020; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 7 khóa X; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 84, ngày 31/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; dự thảo lần 01 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo lần 04 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm quý II/2020 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH quý II năm 2020 đánh giá: Quý I/2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020; xây dựng Chương trình công tác của BTV, BCH và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND các cấp hoàn thành kỳ họp cuối năm 2019 đảm bảo đúng luật, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng và Đại hội Đảng bộ các xã: Phú Đa, Tam Phúc, Tuân Chính, đảm bảo theo kế hoạch đề ra; Quyết định thành lập 11 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; kiện toàn các Tiểu ban, Tổ công tác phục vụ Đại hội, ban hành văn bản hướng dẫn về cơ cấu nhân sự cấp ủy cơ sở, quy trình nhân sự cấp ủy; tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện theo kế hoạch. Huyện đã thành lập BCĐ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước sáp nhập xã và tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đảng bộ xã Tân Phú theo đúng quy trình. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được huyện quan tâm thực hiện.

Trong quý, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người (dịch bệnh Covid-19) và dịch cúm gia súc gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: xử lý vin phạm Luật đất đai, BT-GPMB, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, làm tốt công tác giải quyết đơn thư KN-TC; triển khai DTĐR năm 2020 tại 02 xã: Thượng Trưng và Lũng Hòa; chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn theo quy định; tập trung chỉ đạo xây dựng thí điểm NTM nâng cao và thôn dân cư kiểu mẫu tại 03 xã: Tam Phúc, Ngũ Kiên, Vũ Di… Lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững; huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2020 đảm bảo 100% chỉ tiêu tỉnh giao…   

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị: Cần xem xét lại số liệu, chỉnh sửa đánh giá nhận định một số lĩnh vực; bổ sung thời gian hoàn thành tổ chức Đại hội các chi bộ cơ sở, đánh giá tình hình dư luận, tư tưởng của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến độ triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020-2025,v.v…

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị; đồng thời yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu báo cáo, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để các cơ quan chuyên môn rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo tập trung vào một số nội dung như: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, trong đó làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch cho gia súc gia cầm; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo các chợ trên địa bàn huyện tuyên truyền nhân dân khi ra, vào chợ phải thực hiện đeo khẩu trang; chỉ đạo 03 xã (Lũng Hòa, Vĩnh Ninh, Thượng Trưng) tiếp tục triển khai thực hiện công tác DTĐR; các xã tiếp tục duy trì và nâng cao 19 tiêu chí NTM đã đạt, UBND huyện triển khai Nghị quyết của BTV Huyện ủy hỗ trợ cho 03 xã xây dựng NTM mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như: Công viên quảng trường, trường học, đường trục tâm, trung tâm hội nghị, xây dựng cống, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư, triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo… Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, v.v…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo lần 01 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án nhân sự các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

                    

                      Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Vũ Soi

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 25/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục