Giới thiệu các tổ chức

Trường THPT Hồ Xuân Hương

                 - Sốđiện thoại: 02113.819.763

 - Địa chỉEmail: c3hoxuanhuong@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động giáo dục của cấp học THPT.

1. Hiệu trưởng: Lê Văn Đảng

- Sốđiện thoại: 0986.562.498

- Địa chỉEmail: danglevan48@yahoo.com.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung cơ quan.

2. Phó Hiệu trưởng:

2.1/ Đ.c Nguyễn Thị Minh Hương

- Sốđiện thoại: 0918.277.371

- Địa chỉEmail: huongtien1973@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quảng lý cơ sở vật chất, học sinh.

2.2/ Đ.c Nguyễn Anh Vũ

- Sốđiện thoại: 0982.759.314

- Địa chỉEmail: nguyenanhvu.phthoxuanhuong@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn.

3. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

- Sốđiện thoại……

- Địa chỉEmail……

                - Lĩnh vực phụ trách...

Ngày đăng: 07/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục