Giới thiệu các tổ chức

Tòa án nhân dân huyện

1. Tên cơ quan: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường

 - Số điện thoại: 02113 889 696  -  02113 839249

 - Địa chỉ Email: toaanvinhtuong@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:  

 + Chức năng: Xét xử, giải quyết những vụ án hình sự; những vụ việc dân sự (bao gồm những yêu cầu và tranh chấp về dân sự; hôn nhân và gia đình; kinh doanh, thương mại; lao động); những vụ án hành chính; giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản hợp tác xã, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật (quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết tranh chấp; ra quyết định thi hành án hình sự; hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên; ra quyết định xoá án tích...).

 + Nhiệm vụ: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 2. Chánh án: Nguyễn Trường Sơn – Huyện ủy viên

- Số điện thoại: 0988622924

- Địa chỉ Email: nguyensontavt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Điều hành toàn bộ hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, phụ trách công tác thi hành án hình sự.

 3. Phó Chánh án:

3.1. Phó Chánh án Kim Văn Quang

- Số điện thoại: 0915505231

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh án điều hành hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường. Phụ trách hoạt động của công đoàn cơ sở. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.

3.1. Phó Chánh án Nguyễn Bình Thuận

- Số điện thoại: 0986419347

- Địa chỉ Email: binhthuantavp@gmail.com

 

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh án điều hành hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.

 

 

Ngày đăng: 04/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục