CO QUAN TO CHUC KHAC

Tòa án nhân dân huyện

 

 1. Tên cơ quan: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường

-          Số điện thoại cố định: 02113 889 696

-          Địa chỉ mail công vụ:

-          Chức năng, nhiệm vụ : Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

 1. Họ tên chức danh đồng chí cấp trưởng: Nguyễn Trường Sơn

-          Số điện thoại : 0886788666

-          Địa chỉ mail công vụ: nguyensontavt@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: Quản lý và điều hành hoạt động toàn bộ đơn vị

 1. Họ tên chức danh đồng chí cấp phó: Nguyễn Kiên Thành

-          Số điện thoại : 0983302162

-          Địa chỉ mail công vụ: nguyenthanhtavp@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: cùng đc Chánh án Quản lý và điều hành hoạt động toàn bộ đơn vị

 1. Họ tên chức danh đồng chí cấp phó: Nguyễn Xuân Trọng

-          Số điện thoại : 0982395286

-          Địa chỉ mail công vụ: nguyentrong17@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: cùng đc Chánh án Quản lý và điều hành hoạt động toàn bộ đơn vị

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Đỗ Thị Minh Bình

-          Số điện thoại : 0398487536

-          Địa chỉ mail công vụ: dothiminhbinhtavt@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thẩm phán xét xử các vụ án

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Nguyễn Thị Hải

-          Số điện thoại : 0347792281

-          Địa chỉ mail công vụ: hai.toavt@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thẩm phán xét xử các vụ án

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Hoàng Thị Quỳnh

-          Số điện thoại : 0941276866

-          Địa chỉ mail công vụ: quynhtavp@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thẩm phán xét xử các vụ án

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Nguyễn Hồng Giang

-          Số điện thoại : 0869965468

-          Địa chỉ mail công vụ: honggiangta1981@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thư ký giúp việc cho thẩm phán

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Cao Thị Hải Yến

-          Số điện thoại : 0969450186

-          Địa chỉ mail công vụ: haiyen@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thư ký giúp việc cho thẩm phán

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Nguyễn Thị Lan Hương

-          Số điện thoại : 0975215292

-          Địa chỉ mail công vụ:

-          Lĩnh vực phụ trách: thư ký giúp việc cho thẩm phán

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Nguyễn Thị Oanh

-          Số điện thoại : 0981388568

-          Địa chỉ mail công vụ: oanhtavp@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: thẩm tra viên giúp việc cho thẩm phán

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Nguyễn Thị Trang

-          Số điện thoại : 0978877422

-          Địa chỉ mail công vụ: trangnguyen2869@gmail.com

-          Lĩnh vực phụ trách: kế toán

 1. Họ tên chức danh đồng chí cán bộ : Đặng Hồng Tú

-          Số điện thoại : 0981654719

 

-          Lĩnh vực phụ trách: lái xe

 

Ngày đăng: 01/09/2020
 • Tiêu đề *
 • Người gửi *
 • Email*
 • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục