Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

 

1- Tên cơ quan: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

Số điện thoại: 02113 839 150    

Email: Benhvienvinhtuong2012@gmail.com

 

2- Giám đốc bệnh viện: Trương Bá Biên

- Số điện thoại: 0912 054 365

- Địa chỉ Email: truongbabienvinhtuong@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của bệnh viện và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau :

+ Công tác tổ chức cán bộ

+ Hành chính quản trị

+ Công tác tài chính kế toán

+ Dược, vật tư thiết bị y tế

+ Khoa Ngoại-TH

+ Khoa Phụ sản

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương

+ Công tác bảo hiểm y tế

+ Công tác thanh tra

 

3- Phó giám đốc thường trực: Nguyễn Đắc Hợi

- Số điện thoại : 0912 616 939

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chuyên môn và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau :

+ Công tác điều dưỡng

+ Khoa Nhi

+ Khoa Nội tổng hợp

+ Khoa YHCT-VLTL- PHCN

+ Khoa Khám bệnh

+ Hội đồng thuốc và điều trị

+ Hội đồng điều dưỡng

+ Hội đồng khoa học

+ Công tác Bảo vệ sức khỏe cán bộ

+ Dành thời gian từ 40-50% trực tiếp khám bệnh điều trị tại các khoa phụ trách. Thường trực ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày.

 

4- Phó giám đốc: Vũ Quang Hưng

- Số điện thoại : 0914 273 159

- Lĩnh vực phụ trách :

+ Khoa Xét nghiệm

+ Khoa CĐHA-GPBL

+ Khoa TMH-RHM-Mắt

+ Phòng khám ĐKKV Tân Cương

+ Khoa Chống nhiễm khuẩn

+ Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

+ Công tác kiểm tra

+ Công tác tiếp dân

+ Hội đồng chống nhiễm khuẩn

+ Dành 50-60% trực tiếp làm việc chuyên môn tại lĩnh vực được phân công

 

5- Phó giám đốc: Lương Xuân Bảo

6- Phó giám đốc: Cao Văn Dương

7- Phó giám đốc: Lê Quang Khởi

 

7- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh

- Đào tạo cán bộ y tế

- Nghiên cứu khoa học về y học

- Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật

- Phòng bệnh

- Hợp tác quốc tế

- Quản lý kinh tế y tế

 

Ngày đăng: 07/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục