Giới thiệu các tổ chức

Trường THPT Lê Xoay

 

1.       Tên cơ quan: Trường THPT Lê Xoay

-          Số điện thoại cố định: 02113 839 489.

-          Địa chỉ mail công vụ: c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

-          Chức năng, nhiệm vụ: Dạy học.

2.       Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Lê Văn Thức

-          Số điện thoại: 0914 854 468.

-          Địa chỉ mail công vụ: levanthuc.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

-          Lĩnh vực phụ trách:

3.       Họ tên, chức danh các đồng chí cấp phó:

-          Đ/c Nguyễn Trần Quang: 0975 036 868

+ Số điện thoại:

+ Địa chỉ mail công vụ: nguyentranquang.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách:

-          Đ/c Đồng Thị Hạnh:

+ Số điện thoại: 0917 376 898

+ Địa chỉ mail công vụ: đongthihanh.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách:

-          Đ/c Vũ Thị Thái

+ Số điện thoại:0985 013 918

+ Địa chỉ mail công vụ: vuthithai.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách:

-          Đ/c Nguyễn Thị Minh Hương

+ Số điện thoại: 0918 277 371

+ Địa chỉ mail công vụ: lnguyenthiminhhuong.c3lexoay@vinhphuc.edu.vn

+ Lĩnh vực phụ trách:

4.        Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên (có danh sách đính kèm tại đây)

Ngày đăng: 22/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục