Tin Nông thôn mới

Vũ Di phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Vũ Di là một trong ba xã của huyên Vĩnh Tường được chọn xây dựng hoàn thành nông thôn mới năm 2014. Hiện nay, xã đã đạt 12 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm các tiêu chí: Quy hoạch; Điện; Trường học; Chợ (do điều chỉnh không quy hoạch chợ); Bưu điện; Nhà ở; Thu nhập; Cơ cấu lao động; Tổ chức sản xuất; Giáo dục; Văn hóa và tiêu chí An ninh trật tự xã hội. Xã còn 07 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Hộ nghèo; Y tế; Môi trường và Hệ thống chính trị xã hội.

Để hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, Đảng bộ, chính quyền xã Vũ Di đang tập trung tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Xã đặc biệt coi trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với các công trình trọng điểm như: Cứng hóa 7.600 m đường giao thông nội đồng; cứng hóa 4.400m kênh loại 3 của xã; xây dựng Trung tâm thể thao của xã; xây mới thêm 01 nhà văn hóa thôn; cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; xây rãnh thoát nước thải có lắp đạy trong các khu dân cư với chiều dài 2.865m; mở rộng, cải tạo 04 nghĩa trang nhân dân… Song song với huy động nguồn lực xây dựng các công trình, xã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ để các hộ nghèo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu có 70 % số dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế. Riêng tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội, xã Vũ Di xây dựng kế hoạch vận động, yêu cầu các cán bộ chưa đạt chuẩn trình độ tiếp tục học tập để đạt chuẩn tiêu chí này vào cuối năm.

Theo dự toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng để đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới của xã Vũ Di năm 2014 là: 25,7 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 12,10 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 0,65 tỷ đồng; ngân sách xã 9,75 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp 3,2 tỷ đồng.       

Mặc dù còn có nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, trong huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Di quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014./.

 

Thực hiện: Nguyễn Kim

 

Ngày đăng: 04/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục