Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 10/01/2019, Huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

   

 

Các đồng chí: Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị

  

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2019.  

 

  

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

 

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường trình bày khẳng định: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân; BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, các chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện đã bám sát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả

công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.937,66 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 11,21% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng (tăng 4,5 triệu đồng so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.141.216 triệu đồng, đạt 241,63% dự toán năm, bằng 101,78% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng, toàn huyện có 88,13% hộ đạt gia đình văn hóa, có 92,1% thôn, làng đạt chuẩn văn hóa, 98,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chất lượng giáo dục đại trà từng bước được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm được đẩy mạnh, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, toàn huyện đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 3.095 lao động (trong đó có 515 lao động xuất khẩu). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,92% (giảm 0,75% so với cùng kỳ), hộ cận nghèo giảm còn 2,48% (giảm 0,4% so với cùng kỳ). Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện tốt. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự được tập trung thực hiện, công tác quân sự địa phương được các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân đúng kế hoạch với 374 tân binh nhập ngũ làm nhiệm vụ quân sự, 41 thanh niên thực hiện nghĩa vụ CAND, đạt 100% chỉ tiêu giao; huyện đã chỉ đạo thành công công tác diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện năm 2019 đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra,…

Trong năm, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai công tác BT –GPMB dự án trọng điểm như Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Đường trục tâm huyện, Trung tâm hội nghị huyện, Chợ đầu mối,…. Công tác DTĐR được triển khai rất quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết quả huyện đã chỉ đạo thành công công tác DTĐR tại các xã Phú Đa, Lý Nhân, Phú Thịnh (02 thôn Bàn Giang, Yên Xuyên), Tuân Chính (tại 03 thôn: Đông, Trung, Thượng). Riêng thôn Hậu Lộc (xã Vĩnh Ninh) tiếp tục triển khai các bước theo quy định. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm triển khai đến nay đã có 26/26 xã trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện việc tiếp công dân theo Quy định số 11, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở cả cấp huyện và cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sáp nhập 02 xã Tân Cương và Phú Thịnh; chỉ đạo các ban, ngành hướng dẫn các xã có thôn, tổ dân phố được sáp nhập sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo đúng quy trình, quy định; Chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: tiếp tục thực hiện khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung BT-GPMB thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ. Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,… Phấn đấu giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 15.496,31 tỷ đồng, tăng 11,18% so với năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn đạt 371.020 triệu đồng. Hoàn thành huyện đạt chuẩn huyện NTM. 87% số gia đình, 85% thôn, làng, tổ dân phố, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiệu chuẩn văn hóa. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 87%; tỷ lệ TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 90%,...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ, đồng thuận thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ về thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/TU hướng dẫn một số vấn đề về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, triển khai sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ; công tác chuẩn bị Đại hội điểm của huyện tại Thị trấn Tứ Trưng; xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư; xử lý vi phạm Luật Đất đai,...

   

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và

đ/c Trần Việt Cường – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các chi, đảng bộ có thành tích xuất sắc       

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các chi, đảng bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc

 

 

Đ/c Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện và đ/c Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện uỷ trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng chi, đảng bộ 

 

  

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận

cho đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy

cho đ/c Ngô Chí Tuệ - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Thị Như Hoa - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

    

 

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thừa ủy quyền

của Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động Hạng Nhì cho tập thể Ủy ban MTTQ huyện 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen

của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Lê Văn Minh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  

và đ/c Trần Việt Cường – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể lao động tiên tiến

  

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Trần Việt Cường – Phó BT Huyện ủy,

 

Chủ tịch UBND huyện trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

 

Với những nỗ lực, quyết tâm cống hiến vì sự phát triển của huyện, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành ghi nhận và tuyên dương khen thưởng. Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường đã gắn lên lá Cờ truyền thống và trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Minh, Trưởng Phòng Tư pháp huyện. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019 được tuyên dương khen thưởng.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: năm 2019 Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Tường với sự đoàn kết, thống nhất đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là trong thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, gồm: tiếp tục kiên trì chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh cũng nhấn mạnh, tổng hợp 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong năm 2019. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm ỳ 2020 – 2025. Đảng bộ, chính quyền từ huyện tới cơ sở cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành, đơn vị cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ chung vào ngành, lĩnh vực hoạt động của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,...

   

  

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Đức Lục

  

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Trần Việt Cường – Phó BT Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện; đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư TT Huyện ủy tặng hoa chia tay đ/c Ngô Chí Tuệ, đ/c Ngô Dương Toàn

  

Cũng tại hội nghị, Huyện Vĩnh Tường đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Lục - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện được bầu vào BCH Đảng bộ huyện. Đồng thời, tăng hoa chia tay đồng chí Ngô Chí Tuệ - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Ngô Dương Toàn - Nguyên Trưởng Công an huyện được luân chuyển, điều động nhận nhiệm vụ công tác mới.

 

 Kiều Trang – Trung Thành

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục