Thời sự trong nước - quốc tế

Sẽ rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp còn 6 ngày

Đây là một trong những giải pháp mà Chính phủ đề ra cho các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Cụ thể, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ, thông suốt các thị trường hàng hóa, lao động, chứng khoán, bất động sản, khoa học công nghệ và các loại thị trường khác, đảm bảo phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển..., Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch của Chính phủ, đồng thời thực hiện một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh sau:

Đơn giản hóa thủ tục khởi sự kinh doanh; đơn giản hóa và giảm chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh; triển khai cơ chế một cửa liên thông, minh bạch thông tin để các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ tiếp cận; rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 06 ngày; mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo dục, đào tạo...

Đồng thời, triển khai thực hiện và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm các thủ tục, thời gian và chi phí tiếp cận để được cấp điện đối với các dự án doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo đảm rút thời gian tiếp cận xuống còn tối đa 70 ngày (mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 50,3 ngày); tăng cường kiểm tra, xử lý đúng pháp luật các hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lũng đoạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh...

 

Theo bản tin Văn bản luật số 10 tháng 3/2014

 

 

Ngày đăng: 27/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục