Tin Nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã Cao Đại

Thực hiện Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2012 – 2017, định hướng đến năm 2020, đồng thời thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới; trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Cao Đại chủ động chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường và các ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại địa phương.

 

 

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới bao gồm các chỉ tiêu về: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường, có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Thực hiện các chỉ tiêu này, trong thời gian qua xã Cao Đại đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Xã đã bố trí bãi rác tạm xa khu dân cư, rác thải được đưa ra các thùng rác đặt tại nơi công cộng theo giờ cố định; tại mỗi khu dân cư đều thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển về điểm thu gom rác thải chung của khu vực; trên 90 % số hộ trong xã dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đa số các hộ sử dụng nguồn nước khoan ở độ sâu 30 m; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường; các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trong địa bàn xã đều đã xây dựng hầm biogas; xã có 04 nghĩa trang nhân dân, tại các nghĩa trang đều có Ban quản lý nghĩa trang và xây dựng quy ước sử dụng nghĩa trang; vào mùng 10 hàng tháng nhân dân trong xã tích cực tham gia các hoạt động như khơi thông cống rãnh thoát nước, quét dọn, thu gom rác thải sinh hoạt tại gia đình, ngoài đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng.

Trong năm 2013, xã đã vận động nhân dân đóng góp quỹ vệ sinh môi trường được số tiền là 95.784.000 đồng, từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 có hiệu quả, chỉ đạo Hợp tác xã vệ sinh môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ thu gom rác thải, xử lý môi trường làm cho đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp. UBND xã khuyến khích các hộ gia đình xây dựng bể tự hoại và hầm biôga để xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt của các hộ trước khi cho thoát ra rãnh thoát nước chung, đồng thời đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 31 hầm bioga theo tiêu chuẩn, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 62 triệu đồng. Cùng với đó, xã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện vệ sinh môi trường để bà con có ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh gia đình, cùng thôn, xóm, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường xã còn gặp nhiều khó khăn như: còn thiếu vốn để cải tạo, tu sửa các nghĩa trang nhân dân; việc sử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn; xã còn 1 km đường giao thông ngõ xóm chưa có rãnh tiêu thoát nước và nắp đạy. Vì vậy, trong thời gian tới xã Cao Đại mong muốn UBND tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ vốn giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi rác thải tập trung, cải taọ các nghĩa trang nhân dân và hoàn thiện hệ thống rãnh tiêu thoát nước. Đặc biệt, trong năm 2014, xã tiến hành lập dự toán thiết kế xây dựng lò đốt rác liên hoàn theo công nghệ Nhật Bản và xin chủ trương thu hồi đất tại khu vực vùng 5 và vùng 6 thôn Bình Trù để triển khai kế hoạch xây dựng lò đốt rác, qua đó phấn đấu hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo quy định.

 

 Thực hiện: Kiều Trang

Ngày đăng: 24/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục