Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Trần Việt Cường tiếp công dân theo định kỳ tháng 9/2019

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trên địa bàn huyện thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, sáng ngày 20/9/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 9/2019. Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo Ban tiếp công dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND, thủ trưởng một số cơ quan trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã , thị trấn có công dân tại buổi tiếp.

  

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019

 

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường đã tiếp công dân đến từ các xã: Phú Đa, Yên Lập, Tam Phúc, Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Bình Dương. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị phản ánh của các công dân và các ý kiến tham vấn, tham gia của các cơ quan liên quan, đồng chí Trần Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân, đơn cử như:

Đối với các công dân Mai Văn Biện, Hoàng Tuyên Quang và Nguyễn Thị Thành trình bày một số nội dung có liên quan đến việc thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn xã Phú Đa; không đồng ý với một số nội dung trả lời của các cơ quan liên quan đối với những nội dung kiến nghị từ trước đó, tiếp tục gửi đơn kiến nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường tiếp nhận đơn của công dân; giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Giao Chủ tịch UBND xã Phú Đa lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của người dân và giải quyết theo luật định. Bên cạnh đó, đề nghị các công dân theo dõi, giám sát việc giải quyết của UBND xã; nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan, chỉ thị, nghị quyết, các văn bản trả lời của tỉnh, của huyện.

 

 

Công dân xã Phú Đa trình bày nội dung đề nghị tại buổi tiếp dân

 

Đối với công dân Đào Văn Chiến (chú của ông Đào Văn Xuyền) đề nghị UBND xã Yên Lập nhanh chóng thực hiện việc giải phóng mặt bằng để giao trả đất dịch vụ cho ông Đào Văn Xuyền. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Tổ 2381 và các cơ quan: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường… tiếp tục làm việc với Chủ tịch UBND xã Yên Lập để rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đề xuất phương án giải quyết đảm bảo theo đúng luật định. UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động 01 hộ gia đình chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để giao trả đất dịch vụ cho hộ ông Đào Văn Xuyền theo quy định của pháp luật.

Đối với các công dân Võ Thị Hải, Nguyễn Văn Nhờ đề nghị UBND huyện thu hồi diện tích đất lấn, chiếm của Công ty TNHH Tam Phúc; đề nghị UBND huyện thực hiện việc thu hồi tất cả 28 Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp. Đối với nội dung 1 UBND huyện đang chờ ý kiến hướng dẫn của các cơ quan liên quan của tỉnh để tiến hành các thủ tục để thu hồi diện tích đất lấn, chiếm theo quy định. Đối với nội dung 2, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường bố trí lịch làm việc với công dân để thống nhất phương án thu hồi/không thu hồi 28 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với công dân Vũ Thị Hồng (xã Lý Nhân) không đồng ý việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất bà đang sử dụng từ năm 1997 đến nay cho cháu của bà là Vũ Trung Dũng. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến của công dân; hướng dẫn công dân viết đơn kèm theo tài liệu, chứng cứ có liên quan gửi UBND xã Lý Nhân để được xem xét, giải quyết và trả lời theo luật định.

Đối với công dân Phùng Trọng Tiến (xã Vĩnh Sơn) đề nghị giải quyết nội dung đơn của công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 5262/UBND-TD6 ngày 12/7/2019. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tiếp thu ý kiến của công dân; giao Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh & XH huyện tiếp tục làm việc với ông Phùng Trọng Tiến và giải quyết đơn của công dân theo nội dung Biên bản làm việc ngày 08/7/2019; báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Tại buổi tiếp công dân địn lỳ, căn cứ vào nội dung từng vụ việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn kịp thời tham mưu, đề xuất phương án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

Kiều Trang – Vũ Soi

 

Ngày đăng: 20/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục