Tin Nông thôn mới

Xã Lý Nhân tổng kết phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 – 2020 và tổng kết công tác DTĐR năm 2018

Sáng ngày 06/9/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, BCĐ DTĐR xã Lý Nhân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 – 2020 và tổng kết công tác DTĐR. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; đại diện BCĐ xây dựng NTM, BCĐ DTĐR huyện; BCĐ xây dựng NTM xã, đại diện Ban phát triển NTM thôn mới các thôn; BCĐ DTĐR, tiểu ban DTĐR thôn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Xã Lý Nhân được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2015, sau quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã đã có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Hiện 100% đường xã, đường trục thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính giao thông nội đồng được cứng hóa; 3/3 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia theo quy định; Trung tâm văn hóa – Thể thao xã có đủ các hạng mục theo quy định; 3/3 thôn của xã đạt chuẩn theo quy định; 95,6% số hộ đạt gia đình văn hóa. Trên địa bàn xã không còn hộ ở nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng là 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn của toàn xã đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 84 %; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 41 triệu đồng/năm. Đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định, an ninh trật tự luôn được giữ vững.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, xã Lý Nhân tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; phấn đấu xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với công các DTĐR của xã Lý Nhân năm 2018, xã thực hiện DTĐR trên địa bàn thôn Bàn Mạch, tổng diện tích thực hiện DTĐR là 68,6 ha, sau DTĐR bình quân giảm từ 8,5 thửa/hộ còn 1,85 thửa/hộ. Để thực hiện công tác DTĐR, xã đã ra Nghị quyết lãnh đạo về thực hiện DTĐR trên địa bàn, thành lập BCĐ, Tổ giúp việc, các tiểu ban DTĐR tại thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác DTĐR; đồng thời tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm DTĐR tại xã Phú Thịnh. Việc tổ chức họp, xin ý kiến nhân dân đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch.

 

 

Đ/c Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lý Nhân đạt được trong xây dựng NTM và dồn thửa đổi ruộng. Đồng chí yêu cầu và đề nghị xã Lý Nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng NTM; có kế hoạch, có lộ trình để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt tích cực vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường, nâng chất sống của nhân dân. Đối với công tác DTĐR, trên cơ sở quy hoạch đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất đã được phê duyệt, xã cần quản lý tốt thực hiện quy hoạch đồng ruộng; phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện xây dựng các mô hình sản xuất, vùng sản xuất hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao; hoàn thiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DTĐR; hoàn thiện quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí xây dựng đường, mương, di chuyển mồ mả theo quy định; tiếp tục tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, đề nghị chính đáng của nhân dân; có các biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích những kiến nghị không chính đáng để nhân dân hiểu rõ và thực hiện theo đúng quy định,…

  

 

 

 

Nhiều tập thể và các nhân được khen thưởng trong phong trào xây dựng NTM, DTĐR

 

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể và các nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng NTM, DTĐR ở địa phương.

 

Kiều Trang – Trung Hiếu

Ngày đăng: 06/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục