Thời sự tổng hợp

Thị trấn Vĩnh Tường với công tác bảo vệ môi trường khu dân cư

Những năm qua, cùng với các địa phương trên địa bàn huyện, Thị trấn Vĩnh Tường đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các tổ dân phố.

 

Nhờ làm tốt công tác BVMT, đường sá trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường  luôn phong quang, sạch đẹp.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Thị trấn Vĩnh Tường cùng các ngành, đoàn thể và ban công tác mặt trận, các tổ dân phố xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình phối hợp cùng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Thị trấn đã thành lập Hợp tác xã vệ sinh môi trường và các đội tự quản, thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc thu gom và xử lý rác thải. Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị bảo hộ cho người lao động và xây dựng được bãi rác thải tập trung tại xứ đồng Cửa Tiền (Khu 4 Thị trấn Vĩnh Tường). Đồng thời, tổ chức họp dân tuyên truyền, ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường tại các tổ dân phố; vận động các hộ chăn nuôi gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện nghiêm quy định về che chắn khi tập kết, chuyên chở vật liệu xây dựng. Các nội dung công tác bảo vệ môi trường cũng được xây dựng chi tiết và đưa vào hương ước xây dựng khu dân cư văn hóa. Hiện nay, 100% các hộ gia đình đều tham gia hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, hàng tuần, hàng tháng (vào ngày 10 và 30) các hộ đều tự giác tiến hành dọn vệ sinh trong các khu dân cư, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Vì vậy môi trường trên địa bàn thị trấn ngày càng được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Điển hình làm tốt công tác này là Tổ dân phố Cầu Quan, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, Tổ dân phố Yên Cát. Để công tác bảo vệ môi trường được duy trì và hoạt động ngày càng có hiệu quả, Ban công tác mặt trận Tổ dân phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí với mức 1.000 đồng/khẩu/tháng để hỗ trợ đội thu gom rác thải. Xác định đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa đến việc giữ gìn sức khỏe và cảnh quan môi trường nên luôn được nhân dân trong  các tổ dân phố đồng tình hưởng ứng…

Từ hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Tường đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của mỗi người dân, gia đình trong việc bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống./.

 

T/h: Quốc Chính

Top of Form

 

Ngày đăng: 10/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục