Tin kinh tế

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020

Sáng ngày 25/7/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan: Tài chính & kế hoạch, Ban QLDA ĐTXDCT, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Chi cục thuế huyện, Văn phòng HĐND & UBND.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Theo dự thảo báo cáo, Phòng Tài chính & Kế hoạch đã xây dựng dự thảo về nhu cầu đầu tư và khả năng huy động vốn, trong đó nhu cầu đầu tư, danh mục và kế hoạch đầu tư công năm 2020 sẽ được phân ra công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành chưa quyết toán, công trình chuyển tiếp, công trình đối với ngân sách tỉnh, công trình xây mới năm 2020; khả năng huy động vốn (nguồn ngân sách tập trung, nguồn thu từ đất và nguồn thu khác),…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong thực hiện đầu tư công năm 2020 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn; công tác giải ngân và quyết toán các công trình; tiến độ bồi thường GPMB; danh mục các dự án, v.v…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường yêu cầu: Phòng Tài chính & Kế hoạch tập trung và có các giải pháp đôn đốc các xã thực hiện việc thanh toán nợ đọng XDCB; rà soát lại các danh mục kiến nghị với tỉnh để xử lý các vấn đề vướng mắc theo Quyết định 154. Việc thực hiện đầu tư năm 2019 cần tập trung để giải ngân cho đảm bảo đầu tư năm 2020; đồng chí yêu cầu Phòng Tài nguyên & Môi trường tập trung rà soát quá trình thực hiện đấu giá đất trên nguyên tắc xác định những nơi, những xã đã có hạ tầng; tính toán được nguồn dự phòng; rà soát đất xen kẹp (là đất vườn, đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư, đất dư sau quy hoạch). Phòng Tài chính & kế hoạch rà soát tập trung đầu tư công cho chính xác. Phòng Kinh tế & Hạ tầng rà soát lại quy hoạch (công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, sau quy hoạch,…). Ban QLDA tập trung công tác bồi thường GPMB; tính toán sớm đến các dự án tái định cư; lưu ý công tác bồi thường GPMB; tập trung giải ngân vốn và xử lý quyết toán; kiểm soát các thẩm định đầu tư cho chặt chẽ; tiếp tục phối hợp với Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện đưa vào các dự án, danh mục khả thi để thực hiện. Chi cục thuế xây dựng lại các nguồn khác cho UBND huyện,…

 

                                                             Thanh Huyền – Hoài Thu

Ngày đăng: 25/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục