Tin Nông thôn mới

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng NTM tại xã Yên Lập

Sáng ngày 08/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã Yên Lập. Dự buổi kiểm tra có đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, huyện, một số cơ quan, đơn vị liên quan; BCĐ xây dựng NTM xã Yên Lập.

 


Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Yên Lập

 

Thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, BCĐ xây dựng NTM xã Yên Lập đã xây dựng kế hoạch cho từng tiêu chí, từng giai đoạn; phân công trách nhiệm cho từng thành viên BCĐ, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Tính đến nay, xã Yên Lập đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, còn 01 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa (gồm Trung tâm văn hóa, thể thao xã và nhà văn hóa thôn đang hoàn thiện).

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện tiêu chí còn lại, đồng thời giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt; cơ chế hỗ trợ vốn; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường,…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: BCĐ xây dựng NTM huyện tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các sở ngành tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời báo cáo, đề xuất với BCĐ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xem xét, cơ chế hỗ trợ trong quá trình xây dựng NTM của xã Yên Lập; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục hướng dẫn BCĐ xây dựng NTM xã hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn; đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn cho xã với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Đối với BCĐ xây dựng NTM xã Yên Lập có kế hoạch, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; tăng cường tuyên truyền, vận động đến các hộ dân để nhận được sự ủng hộ về thực hiện xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ tiêu chí còn lại và thực hiện xong trong tháng 8/2019; hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt và tổ chức lấy ý kiến, đánh giá sự hài lòng của nhân dân,…

 

                                             Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Hoàng Hằng

Ngày đăng: 08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục