Thời sự tổng hợp

UBND huyện Vĩnh Tường công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

Ngày 05/3/2014, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Quốc Trị - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo Quyết định 78/QĐ-UBND, ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Vĩnh Tường”. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Vĩnh Tường có 7965,43 ha đất nông nghiệp, 6224,55 ha đất phi nông nghiệp, 1346,81 ha đất đô thị, 1359,99 đất khu dân cư nông thôn. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) với chỉ tiêu vào năm 2015 là: đất nông nghiệp 8403,20 ha, đất phi nông nghiệp 5785,38 ha. Trên cơ sở đó, huyện thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh xét duyệt. Đồng thời xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; đẩy mạnh cải cách hành chính đất đai, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đất đai.

Cũng tại hội nghị, các Ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ đã có những kiến nghị về nhu cầu sử dụng đất của địa phương mình. Như xã Vũ Di đề nghị chuyển 6 tuyến đường giao thông được quy hoạch giai đoạn 2016-2020 sang quy hoạch 2014 để đảm bảo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Tiến đề nghị thay đổi quy hoạch một số công trình để phù hợp với việc xã chuẩn bị lên đô thị loại V, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét quy hoạch địa điểm mới cho đơn vị…

 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Trị - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các cơ quan, phòng chuyên môn và UBND xã, thị trấn khẩn trương lập quy hoạch và đăng ký kế hoạch nhu cầu sử dụng đất; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện, việc rà soát quy hoạch sử dụng đất, phải đảm bảo phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian thực hiện quy hoạch phải phù phù hợp với tình hình tài chính của địa phương.

 

 

Thanh Huyền - Kiều Trang 

Ngày đăng: 06/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục