Tin kinh tế

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường chủ trì hội nghị nghe phòng TN&MT báo cáo tình hình lấn chiếm, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện

Chiều ngày 11/6/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo tình hình lấn chiếm, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quang Thủy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN&MT, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Công an huyện, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

 

Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, xã hội và nhân dân cùng thực hiện nghiêm và giám sát quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất ở các địa phương; từng bước chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; trong đó nhiều vụ vi phạm Luật đất đai mới phát sinh được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Theo báo cáo, tính đến ngày 10/6/2019, tổng số vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện là 3.600 trường hợp với diện tích là 154,96 ha. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã có 45 trường hợp vi phạm Luật đất đai phát sinh với diện tích là 1,06 ha ở 11 xã, thị trấn: An Tường, Yên Bình, Đại Đồng, Tân Tiến, Chấn Hưng, Yên Lập, Thổ Tang, Nghĩa Hưng, Vĩnh Thịnh, Cao Đại, Lũng Hòa; trong đó lấn đất 03 trường hợp, chiếm đất 03 trường hợp, sử dụng đất sai mục đích 39 trường hợp. Huyện đã chỉ đạo các địa phương xử lý được 27/45 trường hợp với diện tích 6.851,5 m2.

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương về quản lý, sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xử lý, kiềm chế các trường hợp vi phạm như: Ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường (khóa XXIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý đất đai”; Chỉ thị số 06-CT/HU về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý dịch vụ điện trên địa bàn; ban hành nhiều Chỉ thị, Kế hoạch, Thông báo và văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn tập trung xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, vi phạm Luật đất đai diễn ra phức tạp, có chiều hướng gia tăng, việc triển khai xử lý các trường vi phạm chưa đồng bộ, kết quả xử lý vi phạm đạt thấp,...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, kiềm chế và xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Nghị quyết 03/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, các Chỉ thị kế hoạch và các văn bản của UBND huyện đã ban hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiềm chế số vụ phát sinh mới, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong 06 tháng đầu năm 2019 chưa được xử lý dứt điểm; Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động thuyết phục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nhân dân hiểu, phối hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; đồng thời phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý, trong đó, biện pháp xử lý tức thì được coi là giải pháp ưu tiên hàng đầu, v.v...

                                                             

          Tin, ảnh: Trung Hiếu

 

 

 

Ngày đăng: 12/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục