Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường – chủ trì hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giai đoạn 2019 - 2023

Sáng ngày 12/4/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị cho ý kiến vào Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện Vĩnh Tường đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Trung tâm hành chính công tỉnh; đại diện Viettel, VNPT Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường; thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm hành chính công, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện.

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Hội nghị thông qua Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; tạo môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp; thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử (Một cửa điện tử Quốc gia) trên cơ sở hình thành từ các hệ thống thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nền tảng xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện cũng nhằm cụ thể hóa việc định hướng lộ trình triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hoàn chỉnh về hệ thống chính quyền điện tử huyện, trở thành một yếu tố quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Vĩnh Tường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa, sắp xếp lại bố cục Đề án đảm bảo nội dung kết cấu, lôgic; các chỉ số đánh giá; mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; mức đầu tư, nguồn lực đầu tư, đơn giá và cách làm; lộ trình và tổ chức thực hiện; nghiên cứu bổ sung trung tâm xử lý hình ảnh,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉ đạo sớm hoàn thiện Đề án. Để đề án được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất, đồng chí đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông hỗ trợ cho huyện trong triển khai thực hiện chính quyền điện tử cấp huyện (cán bộ, thực hiện Đề án: chữ ký số, quản lý văn bản mới, phần mềm quản lý điều hành nhiệm vụ). VNPT và Viettel nghiên cứu và cho ý kiến đề xuất về danh mục thiết bị kỹ thuật, giá thuê hạ tầng; nghiên cứu về dự án trung tâm điều hành giám sát hình ảnh của huyện. Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa Đề án, trong đó phần giải pháp cần bổ sung như: về số hóa số liệu, trung tâm điều nhà giám sát, bảo mật an toàn thông tin, phần mềm quản lý điều hành nhiệm vụ, các phần mềm về thực hiện nhiệm vụ, định hình khung để phân cấp; Đồng chí yêu cầu Đề án cần làm rõ việc phân cấp kinh phí của cấp thực hiện (huyện, xã); phần tổ chức thực hiện cũng làm rõ phần việc vụ thể cho từ bộ phận, đơn vị,…

 

                                                      Thanh Huyền – Trung Thành

Ngày đăng: 12/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục