Thời sự tổng hợp

Tường thuật trực tiếp Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Phiên chính thức)

         Từ 12 giờ 15: Toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ! Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp.

 

 

 

       Từ 12 giờ 00 đến 12 giờ 15: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện bế mạc Đại hội

 

 

Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019- 2024 là Đại hội của “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đại hội nhất trí cao về mục tiêu, Chương trình hành động công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019 -2024. Bên cạnh đó sáng suốt, hiệp thương dân chủ bầu được 55 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XXI, là những đại biểu ưu tú, có phẩm chất chính trị, có năng lực công tác và có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết, uy tín với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Những kết quả mà Đại hội đạt được tiếp tục khẳng định bước trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện uỷ, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, sự phối hợp, quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND, các cơ quan, các tổ chức thành viên cấp huyện và cấp ủy đảng chính quyền cơ sở.

 

      Từ 11 giờ 55 đến 12 giờ 00: Thông qua Nghị quyết Đại hội

 

 

100% Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội

 

      Từ 11 giờ 50 đến 11 giờ 55: Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019

Đ/c Nguyễn Thanh Bằng- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trao giấy khen cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc

  

       Từ 11 giờ 45 đến 11 giờ 50: Chia tay 15 ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa cũ không tiếp tục tham gia Ủy ban khóa mới

 

 

Ông Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư huyện ủy, ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch

tặng quà lưu niệm chia tay 15 ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa cũ không tiếp tục tham gia Ủy ban khóa mới. 

 

     Từ 11 giờ 30 đến 11 giờ 45: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

 

 

Đại hội hiệp thương cử 32 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

        Từ 11 giờ 30: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

 

 

 Các đ/c lãnh đạo Ủy MTTQ tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện chụp ảnh lưu niệm cùng Ủy ban MTTQVN huyện

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ khóa mới hứa trước Đại hội; trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đưa công tác Mặt trận huyện; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện đề ra, xây dựng quê hương Vĩnh Tường giàu đẹp, văn minh.

 

          Từ 11 giờ 05 đến 11 giờ 30: Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXI họp phiên thứ nhất

 

 

 

 

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hiệp thương cử Chủ tịch, cử các Phó Chủ tịch, ủy viên Thường trực, Ủy ban MTTQ huyện khoá XXI. Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX tiếp tục được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI.

 

          Từ 10 giờ 50 đến 11 giờ 05: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, tập thể Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường khóa XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt công tác Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sôi nổi, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền ngày càng được chú trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương Vĩnh Tường.

 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024, các đại biểu thống nhất hiệp thương cử 55 ông, bà đại biểu ưu tú vào Ủy ban MTTQ huyện khóa mới.

 

Từ 10 giờ 45 đến 10 giờ 50: Ông Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo Ủy MTTQ tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy.

 

 

 

         Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 45: Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ VN, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà MTTQ huyện cần khắc phục, bên cạnh đó yêu cầu MTTQ huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt QĐ 217 – QĐ/TW “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, QĐ 218–QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân,...

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Đ/c Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

      Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 15: Bà Trương Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, tham luận nội dung: Hội LHPN huyện với các hoạt động vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

 

 

     Từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 00: Ông Lê Phúc Quy -  Chủ tịch MTTQ xã Ngũ Kiên tham luận nội dung: Ủy ban MTTQ xã Ngũ Kiên phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dồn thửa đổi ruộng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương

 

 

 

      Từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 45: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành tham luận tại Đại hội

 

 

       Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 35: Ông Văn Tiến Vững - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trình bày Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2014 - 2019; Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ huyện khóa XX.

 

 

Phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Vĩnh Tường anh hùng, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân huyện Vĩnh Tường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, thống nhất ý chí và hành động; nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội và phát triển cộng đồng. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương. Trong nhiệm kỳ, 100% các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây dựng được gần 200 căn nhà Đại đoàn kết, trao bò sinh sản, sổ tiết kiệm và hàng nghìn suất quà cho 100% hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng; MTTQ, các tổ chức thành viên vận động hỗ trợ xây dựng 53 căn nhà, 50 bò sinh sản cho đoàn viên, hội viên nghèo, hàng trăm xe đạp, xe lăn cho học sinh nghèo, người khuyết tật, duy trì việc phát cháo tình thương tại Trung tâm y tế huyện các ngày trong tuần; công tác ủy thác cho vay của các đoàn thể đã giúp đỡ hộ nghèo biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống,... sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3,31% xuống còn 1,92%. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân hiến gần 200.000m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cùng Nhà nước xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình văn hóa, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài; hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời gian, công khai, dân chủ; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021,...

Trong thành quả chung về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân có sự đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Giai cấp công nhân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lao động được nâng lên, luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Giai cấp nông nhân với truyền thống cần cù, sáng tạo, vượt khó, nông dân trên địa bàn luôn tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, là lực lượng chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới. Lực lượng Cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tích cực giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cùng với cựu thanh niên xung phong luôn nêu gương sáng cho thế hệ trẻ. Người cao tuổi có vai trò quan trọng và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và xã hội, luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh. Các lực lượng vũ trang nhân dân luôn phát huy truyền thống trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và chế độ, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Với những thành tích đã đạt được, Ủy ban MTTQ huyện đã được tặng thưởng Bằng khen của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam năm 2016, 2017, Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2014, 2017, 2018, Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, 2018.

            Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ huyện Vĩnh Tường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư nhằm củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong tình hình mới, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Một số chỉ tiêu cụ thể: năm 2020, 100% MTTQ các cấp trong huyện thành lập được Tổ tuyên truyền, vận động Nhân dân; 100% cán bộ MTTQ từ huyện tới cơ sở thường xuyên được học tập quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cập nhật thông tin, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Mặt trận; 100% khu dân cư, hộ gia đình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phối hợp tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Đối với cấp huyện phấn đấu thực hiện từ 2-3 cuộc giám sát/năm; cấp xã từ 1-2 cuộc; 90% MTTQ cơ sở, 85% Ban công tác Mặt trận khu dân cư thành tốt nhiệm vụ trở lên,... 

 

         Từ 8 giờ 30 đến 08 giờ 45: Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội

 

 

 

5 năm qua, dưới mái nhà chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân huyện Vĩnh Tường đã đồng sức, đồng lòng, thi đua phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp sức mình vào những thành tựu quan trọng của huyện nhà. Mặt trận đã phát huy thế mạnh đặc thù để mọi tầng lớp nhân dân từ thanh niên, thiếu nhi, công nhân, nông dân, phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi, lực lượng vũ trang, các tầng lớp trí thức, không phân biệt tôn giáo, lứa tuổi phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày một giàu đẹp, phồn vinh. Toàn thể các tầng lớp nhân dân huyện nhà trong thời gian tới tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi hơn nữa, thi đua hơn nữa, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt. Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

 

        Từ 8 giờ 05 đến 08 giờ 30: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khai mạc Đại hội

  

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhấn mạnh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện, các tổ chức thành viên, các ngành, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến khu dân cư, công tác Mặt trận huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ qua đã được nhiều kết quả tích cực, quan trọng trên các lĩnh vực. Các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân được đa dạng hóa, đặc biệt chú trọng đến phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cuộc vận động, các phòng trào thi đua của MTTQ đã được MTTQ các cấp trong huyện triển khai sâu rộng đạt được kết quả tích cực. Thông qua thực hiện các Cuộc vận động đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn. MTTQ đã phát huy tốt vai trò của mình trong hệ thống chính trị, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội sẽ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; nghe các tham luận của các đại biểu nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những kết quả thực hiện 05 nội dung Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX; nhất là sự phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền và phát huy dân chủ, tham gia tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trong 05 năm qua. Bên cạnh đó, Đại hội có nhiệm vụ hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ khóa mới, để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tập hợp sức mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình hành động của MTTQ huyện Vĩnh Tường trong thời kỳ mới.

 

          8 giờ 00: Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

 

Sáng ngày 11/4/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường là sự kiện chính trị trọng đại - Ngày hội khối đại đoàn kết toàn dân, Đại hội được chọn là Đại hội điểm của tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Bích Nhuần – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị trên đại bàn tỉnh; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng 153 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân huyện Vĩnh Tường.

            Đại hội sẽ tiến hành đánh giá, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024, Báo cáo kiểm điểm của Ủy MTTQ huyện khóa XX; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ khóa XXI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc.

 

          Từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 00: Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng huyện Vĩnh Tường chào mừng Đại hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 11/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục