Thời sự tổng hợp

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Phiên trù bị)

Chiều ngày 10/4/2019, MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Phiên trù bị).

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh có ông Vũ Văn Bằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng 153 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân huyện Vĩnh Tường.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; thông qua Nội quy, Quy chế, Chương trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

5 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân Vĩnh Tường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, thống nhất ý chí và hành động, nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát triển cộng đồng. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Với vai trò là cầu nối, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; mối quan hệ giữa MTTQ với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 – 2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV. Đại hội sẽ đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

 

Nhóm PV

Ngày đăng: 10/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục