Thời sự tổng hợp

Tường thuật trực tiếp Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Phiên trù bị)

         Từ 16 giờ 20 đến 16 giờ 30: Đại hội quán triệt một số nội dung với các đoàn đại biểu. Phiên trù bị kết thúc.

 

 

 

       Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 20: Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch MTTQ xã Cao Đại tham luận nội dung: Vai trò của MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khố khăn thoát nghèo bền vững.

 

 

 

        Từ 15 giờ 40 đến 16 giờ 00: Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch MTTQ Thị trấn Thổ Tang tham luận nội dung: MTTQ thực hiện công tác vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

 

 

 

          Từ 15 giờ 15 đến 15 giờ 35: Ông Nguyễn Xuân Phấn - HUV, Chủ tịch Hội CCB huyện tham luận nội dung: Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện thực hiện có hiệu quả việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường nông thôn; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

 

 

         Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 15: Ông Đặng Hữu Tuấn- Thiếu tá, Chính trị viên Ban chỉ huy QS huyện điều hành tham luận tại Đại hội

 

 

 

           Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 00: Ông Văn Tiến Vững- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

 

Đối với các báo cáo: Hầu hết các ý kiến nhất trí công tác MTTQ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố, mở rộng và tăng cường. Từ đó vị trí, vai trò của Mặt trận được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Qua hoạt động thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực sự là cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày thêm gắn bó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp thống nhất cao Chương trình hành động nhiệm kỳ mới là: Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân; Triển khai sâu rộng thiết thực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng tới mục đích phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh; Kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, giảm tính hành chính trong công tác Mặt trận, hướng mạnh về cơ sở,...

 

             Từ 14 giờ 15 đến 14 giờ 30: Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, Thông qua Nội quy, Quy chế, Chương trình Đại hội

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD – MTTQ ngày 29/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2019-2024, Quy định số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014- 2019 hiệp thương số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội là 07 người; Đoàn Thư ký Đại hội là 2 người. Bên cạnh đó, các đại biểu thông Thông qua Nội quy, Quy chế, Chương trình Đại hội.

 

            Từ 14 giờ 00 : Các đại biểu làm lễ chào cờ:

 

 

 

Chiều ngày 10/4/2019, MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Phiên trù bị. Dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh có ông Vũ Văn Bằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cùng 153 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân huyện Vĩnh Tường.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; Thông qua Nội quy, Quy chế, Chương trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày đăng: 10/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục