Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 13/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường

 

Dự tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã, thị trấn.

Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, với 5 mục đích chính: Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc mà Chính phủ đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Để chuẩn bị cho Tổng điều tra, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin như: tổ chức các hội nghị tập huấn; hoàn thiện phiếu hỏi Tổng điều tra; tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra; thiết lập mạng lưới thực hiện Tổng điền tra; triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng; hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc thu thập thông tin,…

Tổng điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020. Cuộc Tổng điều tra dân số gồm 10 nội dung chính: Thông tin về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, thông tin về sinh - tử, tình hình đăng ký khai sinh, lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt. Đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ khâu thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu đến xây dựng báo cáo tổng thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung: Truyền thông, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra. BCĐ cấp xã phải chuẩn bị đầy đủ phiếu hỏi điều tra theo yêu cầu của BCĐ Trung ương. Kết quả của Tổng điều tra không đơn thuần là số liệu thống kê, không chỉ phản ánh số lượng chính xác, khách quan mà phải đánh giá được cả chất lượng dân cư, thực trạng ở nhà hiện nay của cả nước để phục vụ cho các mục tiêu của Tổng điều tra,…

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Hoài Thu

Ngày đăng: 14/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục