Xây dựng Đảng

Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Đa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng 13/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Đa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ủy ban MTTQ xã Phú Đa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là các phong trào như: Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, … Hàng năm số Ban công tác mặt trận thôn thực hiện tốt 05 nội dung cuộc vận động đạt 72%; số hộ gia đình văn hóa qua các năm đạt từ 87 – 94%; 7/7 thôn dân cư được công nhận đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; 7/7 khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thu hút 5.695 lượt người tham gia; khen thưởng tại cộng đồng dân cư 135 lượt hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; đề nghị cấp trên xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết cho 03 hộ nghèo,…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó phấn đấu: 100% số khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; 85 - 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% thôn dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn dân cư; 100% cán bộ MTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, trưởng ban công tác mặt trận dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức; thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ chủ trì tổ chức; duy trì hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218,...

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ xã Phú Đa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà MTTQ xã cần khắc phục, bên cạnh đó MTTQ xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở khu dân cư; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, thiết thực, hiệu quả; làm tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội,....

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhân dịp này, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã tặng lẵng hoa của UB MTTQ huyện chúc mừng Đại hội.

 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Đa nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phú Đa đã hiệp thương chọn cử 31 ông, bà vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường, nhiệm  kỳ 2019 - 2024.

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 13/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục