Quy Hoạch

Đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Sáng ngày 13/3/2019, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện Vĩnh Tường đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dự hội nghị có thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm hành chính công, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện.

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị thông qua Dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; tạo môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp; thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử (Một cửa điện tử Quốc gia) trên cơ sở hình thành từ các hệ thống thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nền tảng xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Đề án xây dựng chính quyền điện tử huyện cũng nhằm cụ thể hóa việc định hướng lộ trình triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng mô hình hoàn chỉnh về hệ thống chính quyền điện tử huyện, trở thành một yếu tố quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Vĩnh Tường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa, sắp xếp lại bố cục Đề án đảm bảo nội dung kết cấu, lôgic; trong đó phải đánh giá rõ được thực trạng, sự cần thiết của việc xây dựng Đề án; mục tiêu, giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện,v.v…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa, sớm hoàn thiện Đề án. Đồng chí yêu cầu Đề án cần bổ sung thêm phần mục lục dự toán kinh phí; thời gian thực hiện; bố cục phải nêu rõ lý do xây dựng Đề án, cơ sở thực tiễn, đánh giá rõ hiện trạng về ứng dụng thông tin xây dựng chính quyền điện tử; mục tiêu, giải pháp thực hiện. Về nội dung Đề án, đồng chí yêu cầu cần tập trung xác định rõ 11 nội dung gồm: Phần mềm quản lý điều hành; sử dụng hòm thư công vụ, dịch vụ công trực tuyến; duy trì và nâng cao hội nghị trực tuyến cấp huyện, phấn đấu 100% các xã, thị trấn sử dụng hội nghị trực tuyến; Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện thể hiện rõ truyền thông giao tiếp, công khai các văn bản quy phạm đến người dân; nội dungchữ ký điện tử, Trung tâm hành chính công và một bộ phận một cửa liên thông; đào tạo nguồn lực; thanh toán điện tử; hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ; hạ tầng kỹ thuật.

 

      Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Thanh Huyền 

Ngày đăng: 13/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục