Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức các hội nghị nghe và cho ý kiến về bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025

Sáng ngày 12/3/2019, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức các hội nghị BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến về bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2015–2020 và giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời cho ý kiến bổ sung nhân sự Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.Đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

chủ trì hội nghị BTV Huyện ủy

 

Quán triệt mục đích, yêu cầu các hội nghị BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy.Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025, BTV Huyện ủy (lần thứ nhất) đã thảo luận và thống nhất danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch để xin ý kiến BCH Đảng bộ huyện. Đồng thời, BTV Huyện ủy cho ý kiến về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt mục đích, yêu cầu tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện

 

Căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn về cán bộ và kết quả xin ý kiến tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đề nghị BTV Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 – 2025, bổ sung nhân sự Ủy viên UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Huyện ủy cho ý kiến về Tờ trình của Ban tổ chức Huyện ủy về công tác cán bộ; Tờ trình của UBND huyện về chủ trương triển khai kế hoạch sáp nhật thôn, tổ dân phố năm 2019.

.

 

                                            Tin: Thanh Huyền. Ảnh: Kiều Trang

Ngày đăng: 12/03/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục